Prosjekter

Vi organiserer, utvikler og gjennomfører mange av de mest spennende prosjektene i landet med stor samfunnsmessig betydning, alltid med stort fokus på sikker prosess og bærekraft!

Beskrivelse kommer...

Industrien er en av de sentrale bidragsyterne til det grønne skiftet. Ny teknologi og nye konsumentvalg dikterer investeringstakten. Dette kan resultere i nysatsing på ikke fossile energibærere, behov for å effektivisere drift eller endrede rammevilkår og forbrukerpreferanser.

Advansia har de siste årene bygget opp betydelig kompetanse og erfaring innen helhetlig byggherre rådgiving til industrisektoren. Vi bruker vår spisskompetanse til å sikre kundene våre gode prosjekter i krysningspunktet mellom bygg- og produksjonsinvesteringer, samt styrke deres gjennomføringskraft på investerings- og modifikasjonsprosjekter. Erfaring med analyse, prosjekt- og byggeledelse er avgjørende når byggeprosjekter og prosessinvesteringer gjøres samtidig.  


...

...