Nytt kunstsenter på 3.300 kvm skal løfte frem unge kunstnere

Fakta

Oppdragsgiver: Kjøpmannsgata Ung Kunst (K-U-K)
Prosjektramme: 175 mill NOK
Tidsrom: Des 2019 – nov 2022 (ett år etter ferdigstillelse)
Sted: Trondheim
Omfang: Bygging av nytt kunstsenter på over 3.000 kvm i Trondheim  
Våre leveranser: Prosjektledelse

Høsten 2021 ble et nytt kunstsenter offisielt åpnet i Trondheim sentrum. Det er kunstneren Kjell Erik Killi-Olsen som står bak kunstsenteret, som har fått navnet Kjøpmannsgata ung kunst eller K.U.K. Killi-Olsen har lenge hatt en drøm om å skape et levende kunsthus, med fokus på unge kunstnere.

Kjøpmannsgata Ung Kunst består av utstillingsareal for billedkunst, områder for konserter og sceneoppsetninger, serveringssted og verksteder. K-U-K driftes med egne midler, gjennom salg av kunst, utleie av lokaler, privat kapital og Killi-Olsens øvrige virksomhet. 

Det er Killi-Olsen som er drivkraften bak prosjektet. Sammen med en samling på nærmere 1000 kunstverk er Kjøpmannsgata Ung Kunst en gave til hjembyen. Bygget og samlingen beskrives som en unik gave, i både nasjonal og internasjonal sammenheng.

Et møtested for kunst og kultur

Killi-Olsen kjøpte Kjøpmannsgata 36/38 i 2017, med en visjon om å skape et nytt møtested for kunst og kultur i Trondheim. Da han kjøpte tomten var det derfor med en ambisjon om å bygge et kunstsenter som skulle skape liv og røre sentrum.

Målet er at kunsthuset skal vise både unge og mer etablerte kunstnere, tilby verksted til kunstnere, samarbeide med Kunstakademiet i byen og andre institusjoner i regionen. I tillegg selges kunst, blant annet Killi-Olsens egen.

Strenge krav til klima og sikkerhet  

Advansia har bistått med prosjektledelse i forbindelse med byggingen av det nye kunstsenteret. Prosjekteringen har vært omfattende i og med at man i byggingen har måtte ta hensyn til Killi-Olsens visjon om at hovedgalleriet kan låne Mona Lisa, og ha bildet utstilt. Dette har stilt strenge krav til både klima og sikkerhet i galleriet.

På grunn av eiendommens historiske beliggenhet har også Riksantikvaren og Norsk institutt for kulturminneforskning foretatt omfattende utgravinger. Deler av bygget på tomta ble nemlig oppført etter den store bybrannen i Trondheim i 1841. Under huset finnes det også en hvelvkjeller som er mer enn 300 år gammel. 

K-U-K ble nylig tildelt Trondheim kommunes byggeskikkpris, mer info om tildeling og prisen her>>

Kontakt 

Vibeke Skaiaa
Områdedirektør
+47 90 57 06 57

Les mer om

Vibeke Skaiaa