Historie

Vår historie

Advansia ble etablert i 2001 som prosjektlederselskap i forbindelse med byggingen av Telenors nye hovedkontor på Fornebu. Bjørn Sund, som ledet prosjektet og tidligere hadde stått i spissen for utbyggingen av Oslo lufthavn Gardermoen, etablerte Advansia sammen med sentrale medarbeidere og Telenor som en joint venture.  

Etter ferdigstillelsen av Telenors hovedkontor ble Advansia overført til Bjørn Sund og hans medarbeidere. Forretningsideen var å tilby utbyggere en komplett og erfaren prosjektorganisasjon som kunne ivareta store og komplekse utbygginger og sikre oppdragsgiverens samlede interesser både i virksomhetsdrift og utbygging.  

I denne gründerperioden gjennomførte selskapet også Akershus Universitetssykehus (2004) og T2 prosjektet ved Oslo lufthavn Gardermoen (2009).  

I 2012 kjøpte ÅF Advansia og dette resulterte i oppkjøp av flere prosjekt- og byggelederfirmaer som Kåre Hagen (2013), Erstad & Lekven Oslo (2015) og Optiman Prosjektledelse (2016). ÅF Advansia vokste og ble det ledende prosjekt- og byggelederselskapet i Norge.  

I forbindelse med at ÅF fusjonerte med Pöyry og skiftet navn til AFRY i 2019 ble Advansia etablert som en egen merkevare.  

Advansia har i dag omtrent 400 engasjerte medarbeidere og mer enn 100 innleide konsulenter.