Tjenester

Vi tenker helhet

Advansia tilbyr et bredt spekter av tjenester innen prosjektledelse, digitalisering, sikkerhet og strategisk rådgivning for å møte våre kunders behov for en helhetlig tilnærming - enten det er å sikre en effektiv og trygg gjennomføring av et prosjekt eller lykkes med å utvikle sin virksomhet.

Advansia er Norges ledende miljø innen prosjekt- og byggeledelse og har gjennom flere tiår hatt ansvar for å lede gjennomføringen av flere av landets største og mest komplekse prosjekter. Vår styrke er at vi leverer hele bredden av tjenester knyttet til små og store prosjekt, fra utvikling av forretningside og prosjekt til etablert drift av investeringen.

Vi har etablert sterke kompetansemiljøer innen digitalisering, sikkerhetsrådgivning, cybersikkerhet, virksomhetsdrift, organisasjonsutvikling, ledelse og teamutvikling og anskaffelser og juridiske tjenester for å møte våre kunders behov for et bredere tjenestetilbud. Advansia er en nasjonal aktør med lokal tilstedeværelse i Oslo, Trondheim, Stavanger, Molde, Ålesund, Kristiansund og Bodø.

Vi har kundens behov i fokus

Advansia ser vi viktigheten av god eierstyring for å realisere gevinst for kunden og for samfunnet. Våre oppdragsgivere skal være trygge på at våre råd og kompetanse gjør de i stand til å ta gode beslutninger i prosesser, prosjekt, eller styring av virksomheten.

Vår erfaring og kompetanse spenner over et bredt spekter av sektorer og er et fundament for å overføre kunnskap og kompetanse til nye kunder og prosjekter. Vi har alltid kundens behov i fokus og er opptatt av å levere høy kvalitet i våre leveranser. Det vil si at vi lytter for å forstå behovet, utfordrer og sammen setter gode effektmål på hva kunden ønsker å oppnå med prosjektet, endringen eller tiltaket i virksomheten.

Les mer om vårt tjenestetilbud her:
Kontakt: