Tjenester

Vi tenker helhet

Advansia er Norges ledende miljø innen prosjekt- og byggeledelse. Vi har gjennom flere tiår ledet et mangfold av prosjekter av stor samfunnsmessig betydning slik som sykehus, universitetsbygg, store kulturbygg, kommunale tilbud på utdanning, helse og omsorg, forsvarsanlegg, industrianlegg, jernbane, veg og annen infrastruktur.  

Vi tilbyr ledelsesorienterte rådgivingstjenester innen, sikkerhet, forvaltning og drift samt strategi og organisasjons- og lederutvikling. I tillegg har vi supplerende fagtjenester på områder som miljø og bærekraft, etterlevelse (compliance), taksonomi, kalkyle og usikkerhetsanalyse samt anskaffelser og kontrakt - fordi vi tenker helhet!  

Vår ambisjon er å skape gode og bærekraftige løsninger gjennom å kombinere vår lange erfaring med nytenkning og helhetlig tilnærming. Vi utfordrer, utvikler og sikrer trygg realisering av prosjekter - fra tidligfase til etablert drift – skreddersydd for kundens behov. 

Ler mer om vårt tjenestetilbud her:
Kontakt: