Jack Fischer Eriksen

Seksjonsleder sikkerhetsrådgivning

Jack kom til Advansia etter fem år om administrerende direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd, og jobbet med sikkerhetspolitikk, kommunikasjon og sikkerhetsrådgivning på strategisk nivå mot regjerningen, departementene, politiet og næringslivet, og står bak flere viktig sikkerhetspublikasjoner i Norge. I rollen som direktør i NSR har han hatt flere oppgaver på nasjonalt plan, blant annet i Kontaktgruppen forebygging terror, referansegruppen til Regjeringens IKT strategi og Samordningsorganet til Riksadvokaten.

Jack har mange års erfaring fra Politiet i Oslo, både som leder og i operativ tjeneste. I tillegg har han lang erfaring som sikkerhetssjef i næringslivet, og har vært ansatt i Politiets Sikkerhetstjeneste og Utenriksdepartementet. I tiden som politioverbetjent i PST, jobbet han som sikkerhetsrådgiver, og har vært med på en rekke sikringsrisikoanalyser for kritisk infrastruktur. Jack var også veileder og foredragsholder for masterprogrammet sikkerhet på Bergen Arkitektskole.

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Jack Fischer Eriksen