Jack Fischer Eriksen

Seksjonsleder sikkerhetsrådgivning

Jack har utdannelse fra Politihøgskolen, og videreutdanning fra Metier, BI og Forsvarets Høgskole. Han har lang erfaring innen sikkerhetsfaget, og har blant annet jobbet i Politiet i Oslo, både som leder og i operativ tjeneste, som spesialrådgiver i Utenriksdepartementet og som politioverbetjent i Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Jack kom til Advansia i 2019, fra stillingen som administrerende direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd.

Jack har jobbet strategisk med hele bredden av sikkerhetsfaget, blant annet sikkerhetspolitikk, kommunikasjon og sikkerhetsrådgivning, mot regjerningen, departementene, politiet og næringslivet. Han har vært med å utarbeide en rekke sikringsrisikoanalyser innen kritisk infrastruktur og står bak flere viktige sikkerhetspublikasjoner i Norge. Jack har i en årrekke holdt faglige foredrag innen cybersikkerhet, sikkerhetspolitikk og sikkerhet mer overordnet.

Jack brenner for å bygge gode team, både blant medarbeidere og i prosjekt hos kunder.

Ta kontakt med Jack for:
- Foredrag
- Sikkerhetskultur og endringsledelse
- Sikkerhetsledelse og sikkerhetsstyring
- Krisekommunikasjon og mediehåndtering
- Fysisk og elektronisk sikring
- Beredskap, hendelseshåndtering og trening
- Cybersikkerhet
- Risikovurderinger og analyser
- Øvelser
- Nettverksbygging

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Jack Fischer Eriksen