Vi gir deg den støtten du trenger for å lykkes hos oss

#værdegselv

Et av de viktigste kjennetegnene ved vår kultur er at alle medarbeidere skal kunne være seg selv.

Vi har fulgt en strategi om å «Sammen bygge en kultur vi alle føler oss hjemme i», med modige, dedikerte lagspillere. Vi tror på kraften av mangfold og samarbeid i og på tvers av prosjekter, fag, markeder og geografi. Vi utfordrer, støtter og bringer frem det beste i hverandre.  

Gjennom resultater fra medarbeiderundersøkelsen vår får vi bekreftet at vi oppleves som å være en arbeidsplass hvor alle kan være den de er. Hos oss blir du møtt med respekt, og dette er det sterkeste fundamentet for en solid og lønnsom virksomhet. 

For vår administrerende direktør Christopher Klepsland er muligheten til å trekke på alle de forskjellige folkene og perspektivene i AFRY en viktig drivkraft.

- Hos oss får du lov til å bruke hele deg, i det formatet du er. Hos oss kan du være deg selv, understreker Christopher.  

Hvordan vi jobber med mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering er viktig. I AFRY har vi et stort mangfold, og vi er opptatt av å bygge en inkluderende kultur hvor alle skal kunne være seg selv. I Norge er vi over 1000 medarbeidere med forskjellig bakgrunn i alderen 24-72 år. 30% av oss er kvinner og 70% er menn, og vi kommer fra 30 ulike nasjoner.

For AFRY handler mangfold om å ha en god blanding av mennesker med talenter, likheter og ulikheter som gjør hver enkelt unik. Mangfold er mye mer enn kjønn og etnisitet – det handler også om bakgrunn og tankesett. Et inkluderende arbeidsmiljø understøtter vårt fokus på mangfold. Alle ansatte skal behandles med rettferdighet og respekt, og alle skal ha lik mulighet og tilgang på ressurser, som gjør at de kan bidra fullt ut til organisasjonens beste.

- Det er bra med mangfold! Samtidig er det først når vi får til inkludering at vi kan ta ut kraften i mangfoldet. For oss er det derfor selvsagt at alle mennesker har samme verdi og rett til å utforske de samme mulighetene, understreker Christopher.

Les også