Kraften av å ha gode rollemodeller

AFRY tror på styrken av å være gode rollemodeller. Bygg- og anleggsbransjen er avhengig av et mangfold, både i forhold til kjønn, alder, etnisitet og kompetanse, for å være innovative og skape verdi. Mangfold gir resultater, og gjør at arbeidsmiljøet blir bedre. Vi mener at gode rollemodeller kan bidra til å realisere vårt mål om mangfold og inkluderer. Hva mener du kjennetegner en god rollemodell?  

Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for alle talenter. For å oppnå dette er det viktig å ha gode rollemodeller som representerer kjernen i vår kultur, nemlig at AFRY er et sted hvor alle skal følge seg hjemme. For oss er gode rollemodeller personer som er forbilder og som har et solid verdigrunnlag. Rollemodeller er altså positive eksempler som vi strekker oss etter å være.  

Våre ansatte, med deres forskjellige bakgrunner og ulike perspektiver er alle rollemodeller. Det er disse personene som gjør oss til dedikerte, modige lagspillere. Vi har en unik kombinasjon av kompetanse og engasjement innenfor en rekke fagfelt. Vi deler vår kunnskap for å gjøre en forskjell, og vi er drevet av nysgjerrighet for å utvikle oss og lære mer. Kanskje du er vår neste rollemodell?  

Gro Stava, HR direktør AFRY i Norge

Kvinnelige rollemodeller som eksempel

Det å ha gode rollemodeller er avgjørende for å sikre en allsidig rekruttering. Vi jobber blant annet aktivt med å øke kvinneandelen i AFRY.

Vår bransje har et stort samfunnsansvar for å skape de beste løsningene for mennesker, bygg og byer og da må kvinnene være med på laget,

sier Gro Stava, som er HR-direktør i AFRY.  

For å øke kvinneandelen, og inspirere kvinner til å bli ingeniører har vi blant annet hatt fokus på å få frem kvinnelige rollemodeller. Under fjorårets Jenter og teknologi fikk en rekke jenter møte inspirerende kvinnelige rollemodeller i AFRY. Vi og flere andre selskaper i bransjen arrangerte da ulike prosjektbesøk hvor jenter ble kjent med kvinnelige ansatte i bygg- og anleggsbransjen.  

Jeg tror vi har klart å vise jentene at bygg og anlegg handler om litt mer enn bare matematikk og fysikk. At det er mer praksis og litt mykere verdier enn de trodde,

sier Christine Aronsen, prosjektleder i Advansia som fikk møte flere av jentene på Oslo Storbylegevakt.