Organisasjon

Ledelse

Christopher Klepsland
Administrerende direktør
+47 46 85 77 30

Les mer om

Christopher Klepsland

Ingvild Garnås Vikenes
Direktør for strategi og forretningsutvikling / områdedirektør
+47 93 02 80 54

Les mer om

Ingvild Garnås Vikenes

Frode Steinsvik
Direktør forretningsdrift
+47 46 54 64 65

Les mer om

Frode Steinsvik

Hans Hagby
Områdedirektør
+47 90 75 61 35

Les mer om

Hans Hagby

Vibeke Skaiaa
Områdedirektør
+47 90 57 06 57

Les mer om

Vibeke Skaiaa

Bjørn Einar Aga
Områdedirektør og PMO
+47 92 29 95 72

Les mer om

Bjørn Einar Aga

Rune Hjortdahl
Direktør Digital Services
+47 93 45 05 95

Les mer om

Rune Hjortdahl

Advansia gjennomfører prosjekter i hele landet og bistår kunder ut i fra fem regioner:

- Midt-Norge (Trondheim)
- Nord (Bodø)
- Nordvest (Molde)
- Oslo og østlandsområdet
- Sørvest (Stavanger)

For landsdekkende kunder slik som blant annet Forsvarsbygg, Sykehusbygg, industrivirksomheter og Bane Nor, har seksjonene et overordnet ansvar for kundeforhold, salg og leveranse. Dette er utført i nært samarbeid med regionkontorene og det er regionskontorene primært som står for lokal bemanning.

For annen lokal forretning ligger hele ansvaret på respektive regioner.