Sørvest

Kontakt

Forusparken 2, Inngang 02, 3.etg
4031, Stavanger

Engasjement, fokus og erfaring innen bærekraftige løsninger er det som kanskje aller best beskriver Advansia region Sørvest. Hovedkontoret for region sørvest ligger i Stavanger. Region Sørvest har som mål å være enkle å samarbeide med.  

Kontoret består av 12 medarbeidere fra Advansia og 9 medarbeidere fra AFRY. Advansia sørvest tilbyr rådgivning innen prosjekt- og prosjekteringsledelse, forretningsutvikling, prosjektutvikling, bærekraftstrategier, støttemiddelrådgivning, innovasjonsledelse, VDC, BREEAM sertifisering NOR og Communities, BIM, LEAN ledelse med mer.

Innovasjon og bærekraft

Advansia har lang og bred erfaring, og ønsker å være en driver for bransjen innen bærekraftige løsninger. Dette være seg enten det er snakk om energi, ressursbruk, sirkulærøkonomi eller fremtidsrettede industrialiserte prosesser. Stavangerkontoret består av innovative medarbeidere som både har hatt ansvar for ledelse og konseptstrategier for smartby- og teknologiutvikling, nye energisystemer, batteriproduksjon, massivtre utbygging, ombruk, leverandørutvikling og materialminimering. 

Bistår offentlige og private byggherrer og totalentreprenører – her og der

Region sørvest bistår både offentlige og private byggherrer og totalentreprenører. Geografisk har regionskontoret fokus på sør- og vestlandet, men som faglig base for tidligfase- og bærekraftsutvikling. Kontoret bistår kunder og prosjekter i hele landet – og i utlandet. Advansia Sørvest samarbeider med flere av kontorlokasjonene til AFRY i resten av verden. Til sammen har Advansia sørvest 17.000 kollegaer i over 100 land som de samarbeider med og har mulighet til å trekke spisskompetanse fra. 

Første sertifiserte BREEAM Community prosjekt – med verdens beste resultat

Regionskontoret i Stavanger er særlig kjent for å ha ledet prosjektet 2020park IK6 til Norges første BREEAM Community sertifisering – med verdens beste resultat! Som del av prosjektet stod også Advansia for utviklingen av en rekke innovasjoner, som sosialøkonomiske løsninger, robotinnovasjon samt energihøsting og -lagring i smartgrid. I dag leder de et nytt prosjekt som skal danke ut verdensrekorden, er med enda større fokus på energi, sosial bærekraft, ombruk og materialminimering. 

 

 

 

 

 

Kontakt:
Elisabeth Lauvnes
Regionsleder Sørvest
+47 98 21 01 68

Les mer om

Elisabeth Lauvnes

---