Vi gir deg den støtten du trenger for å lykkes hos oss

Studenter

Kompetente nye kollegaer med driv

For oss er det viktig å komme i kontakt med deg mens du er student, slik at du får muligheten til å bli kjent med oss og vi med deg. Hittil har 90% av studentene som skriver oppgave eller er sommertrainee hos oss (AFRY og Advansia) fått tilbud om jobb. Vi håper vi får bli kjent med deg!

Sommerjobb

Har du lyst til å bruke kunnskapen din i praksis og få erfaring med bransjen, faget og prosjekt- og byggeledelse? Advansia tilbyr hvert år sommerjobb til 8-10 studenter (primært på 4. året, Masterstudiet) i spennende prosjekter på Østlandet og i Midt-Norge.  
Du får oppgaver og ansvar tilsvarende en assisterende byggeleder og opparbeider deg praktisk erfaring gjennom 8-10 uker i rollen. Vi tar godt imot deg og inkluderer deg både faglig og sosialt.

Masteroppgave

Skriver du oppgave hos oss får du mulighet til å bli kjent med prosjektene, organisasjonen, hvem vi er og jobbmulighetene. Advansia (prosjekt- og byggeledelse) har god erfaring med å stille som biveileder til masteroppgaven. Du får tilgang til faglig tung kompetanse som er forankret i en praktisk jobbhverdag hvor vi løser oppgaver og utfordringer for våre kunder.

Aktuelt