Møt menneskene våre

Mikkel Timberlid: En sommerjobb som var motiverende for videre studier

Mikkel Timberlid spesialiserte seg innen prosjektledelse da han studerte bygg- og miljøteknikk ved NTNU. I 2020 hadde han sommerjobb hos Advansia, hvor han fikk masse ansvar og mulighet til å jobbe på spennende prosjekter.

– Under sommerjobben hos Advansia jobbet jeg på prosjektet Politiets Nasjonale beredskapssenter. Her var jeg produksjonslederassistent, som innebar at jeg fulgte opp arbeider med brukerutstyr og innredning for Politiet. Som produksjonslederassistent hadde jeg ansvar for koordinering med brukerne, som var de ulike politigruppene samt entreprenør og arkitekten for prosjektet, sier Mikkel.

God dialog er avgjørende for et godt resultat

Mikkel viser til at det viktigste han tok med seg fra sommerjobben var hvor avgjørende god dialog med både kunden og entreprenøren er for et godt resultat.

– Politiets Nasjonale beredskapssenter var et samspillsprosjekt, noe som betyr at god kommunikasjon og samarbeid er høyt på agendaen. Jeg vil si at det å se hvordan samarbeidet mellom alle parter fungerte, var utrolig lærerikt. Som byggherrerepresentant møter man mange veldig dyktige folk. Dette var veldig motiverende for videre studie, sier han.

Gode støttespillere å lene seg på

Hvorfor det akkurat ble sommerjobb hos Advansia, er Mikkel veldig tydelig på: – Advansia jobber på mange store og spennende prosjekter. Her er det også masse flinke folk som man kan lære mye av. I tillegg er det godt samhold i organisasjonen, og her har man mange gode støttespillere som alltid hjelper til dersom man ber om det. I tillegg er det et godt sosialt tilbud!

Etter sommerjobben og studier ved NTNU fikk Mikkel fast jobb i Advansia. Det første halvåret var han involvert i ulike prosjekter, før han begynte å jobbe på VAV og Oslo kommune på Ny Vannforsyning Oslo-prosjektet.

– Den første kontrakten varte frem til sommeren 2023, der det ble sprengt ut fjellhaller for behandlingsanlegget. Det ble også gjort en del infrastrukturarbeider og asfaltering. Dette var mitt hovedansvar å følge opp. Nå er spregningsarbeidene over, og det er kun bygging som pågår. Mitt ansvar er fortsatt å følge opp civil-delen av anlegget, dvs VA, grunnarbeid og betong, forklarer han.

Men hva er det viktigste Mikkel tar med seg fra sommerjobben?

– Hvis du får mulighet til å få sommerjobb hos Advansia anbefaler jeg det på det sterkeste. Samtidig vil jeg understreke viktigheten av å nyte studietiden og ikke jobb for hardt! Det kommer en tid for det også, smiler han.


Les mer om Advansia sommerjobb.

For mer informasjon, ta kontakt med: