Verdier

Våre verdier

Modige  

Vi skaper samfunnsverdi gjennom vårt arbeid fordi vi tenker helhetlig og tar modige valg. Vi tør å utfordre hverandre og kundene våre, og står for det vi tror på.

Dedikerte

Vi har en unik kombinasjon av kompetanse og er alle engasjerte innenfor vårt felt. Vi deler vår kunnskap for å gjøre en forskjell, og er drevet av nysgjerrighet til å utvikle oss og lære mer.

Lagspillere

Vi tror på kraften av mangfold og samarbeid i og på tvers av prosjekter, fag, markeder og geografi. Vi utfordrer, støtter og bringer frem det beste i hverandre.  

Podcast: Verdien av verdiene

Vår tidligere HR-direktør Gro Stava (nå leder for org. utvikling) snakker om våre verdier med Tove Malvik, senior konsulent i AFRY X og Yasin Rahmati som er prosjekt- og byggeleder i Advansia.

Verdiene våre er de viktigste fundamentene i vår selskapskultur. De gir oss en rettesnor for hva som er rett og galt og er et kompass når vi skal ta beslutninger.

Hvordan leves verdiene egentlig ut i vårt selskap, ligger de i ryggmargen når vi står i vanskelige dilemmaer eller er de bare noen fine ord på papiret? Er noen av verdiene mer utfordrende å følge? I tilfelle, hvorfor det?

Dette og mye mer diskuterer trioen som gir gode refleksjoner og eksempler fra tre forskjellige perspektiver.