Vi gir deg den støtten du trenger for å lykkes hos oss

Mentorordningen

Vi er en lærende bedrift som dyrker kunnskap- og kompetansedeling mellom ansatte 

Advansia ønsker å være en «lærende bedrift», som leverer resultater av høy kvalitet. Vi tror at kompetansedeling er avgjørende for å nå dette målet. Av den grunn har vi utviklet en mentorordning som fungerer som en arena for utveksling av kunnskap mellom ansatte. Kanskje du er vår neste mentor eller mentee?  

Mentorordningen beskrives som ett av de mest effektive verktøyene for personlig og profesjonell utvikling i arbeidslivet. I tillegg til å bidra til utvikling, er vår målsetning at mentorordningen skal styrke ansattes tilhørighet til selskapet generelt og seksjonen spesielt.  

Samtidig ønsker vi at ordningen skal gi gjensidig læring for begge parter i mentorskapet og våre mentorer opplever også faglig utvikling gjennom sin rolle. Det å være en del av mentorordningen er derfor en vinn-vinn-situasjon for både erfarne og nye medarbeidere!  

Mål og handlingsplan som definerer mentorskapet  

I Advansia er mentorordningen frivillig. Hos oss blir mer erfarne og nye medarbeidere satt sammen i mentorpar, hvor de innledningsvis definerer mål og handlingsplan. Dette er viktig for å få en god start og retning på mentorskapet. Mentorparene deltar også på samlinger med andre mentorpar for å dele og høste erfaringer, og ikke minst for å utvikle ordningen.  

Vår erfaring er at mentorordningen ikke bare er nyttig og aktuell for nyansatte, men også for erfarne medarbeidere som skal inn i nye roller i selskapet.  

Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Utviklingen av våre medarbeidere er en nøkkelfaktor for at vi som selskap lykkes og når våre mål. 

Møt Gry og hennes mentor Maria:

Les også: