Om oss

Advansia er en ledende rådgivnings- og ingeniørvirksomhet som tilbyr fremtidsrettede og bærekraftige løsninger, gjennom å kombinere vår lange erfaring med nytenkning og en helhetlig tilnærming. Vi er 600 dedikerte og modige lagspillere som er involvert i et mangfold av prosjekter av stor samfunnsmessig betydning i sektorene bygg og anlegg, energi og industri.

Advansia er Norges ledende miljø innen prosjekt- og byggeledelse og har gjennom flere tiår hatt ansvar for et bredt spekter av store og komplekse prosjekter. For å møte kundenes behov for helhetlige løsninger har vi også etablert sterke kompetansemiljøer innen strategiske rådgivningstjenester. Dette inkluderer sikkerhetsrådgivning, cybersikkerhet, forvaltning og drift, organisasjonsutvikling, ledelse og teamutvikling samt anskaffelser og juridiske tjenester. 

Vi tenker helhet

Vår styrke er at vi leverer hele bredden av tjenester knyttet til prosjekt, fra utvikling av forretningside og prosjekt til etablert drift av investeringen. Vi hjelper kunden med utvikling av egen virksomhet gjennom fremtidsrettede investeringer. Vi løser alt fra store og komplekse oppgaver til mindre oppdrag sammen med våre kunder i offentlig og privat sektor. Vårt fokus gjennom hele prosessen er realisering av gevinst for kunden og for samfunnet.  

Vår erfaring og kompetanse spenner over et bredt spekter av bransjer og er et fundament for å overføre kunnskap og kompetanse til nye kunder og prosjekter. Vi bistår våre kunder med å lykkes i sin virksomhet og sikre en effektiv og trygg gjennomføring av deres prosjekter. Dette gjør vi gjennom å utfordre, utvikle og spille hverandre gode.

Advansia har kontorer i Oslo, Trondheim, Stavanger, Molde, Ålesund, Kristiansund og Bodø.

Bærekraft og digitalisering er en viktig del av vår leveranse

Bærekraft er integrert del av i vår forretningsstrategi. Vi bistår våre kunder med å implementere miljøvennlige praksiser og oppnå bærekraftige resultater i alle faser av et prosjekt. Sammen med kunden adresserer vi problemstillinger og finner tilpassede løsninger som tar hensyn til både miljøet og virksomhetens behov.

Digitalisering er avgjørende for enhver virksomhets suksess. I samarbeid med AFRY leder vi prosjekter innenfor digital utvikling. Vi bruker verktøy og metoder som forbedrer leveransen av et oppdrag og finner gode løsninger for effektivisering av kundens drift. Vi bistår våre kunder med å drive vekst og innovasjon gjennom en vellykket digital transformasjon.

Advansia er en del av AFRY

Advansia er en del av AFRY, en global ingeniør- og designvirksomhet med 19 000 dedikerte eksperter og tilstedeværelse i over 100 land.