Om oss

Advansia tilbyr et bredt spekter av tjenester innen prosjektledelse, digitalisering, sikkerhet og strategisk rådgivning for å møte våre kunders behov for en helhetlig tilnærming - enten det er å sikre en effektiv og trygg gjennomføring av et prosjekt eller lykkes med å utvikle sin virksomhet. Vi er 700 dedikerte og modige lagspillere som er involvert i et mangfold av prosjekter og oppdrag av stor samfunnsmessig betydning innen offentlig sektor, energi og industri.

Advansia er Norges ledende miljø innen prosjekt- og byggeledelse og har gjennom flere tiår hatt ansvar for å lede gjennomføringen av flere av landets største og mest komplekse prosjekter. Vår styrke er at vi leverer hele bredden av tjenester knyttet til små og store prosjekt, fra utvikling av forretningside og prosjekt til etablert drift av investeringen.

Vi har etablert sterke kompetansemiljøer innen digitalisering, sikkerhetsrådgivning, cybersikkerhet, virksomhetsdrift, organisasjonsutvikling, ledelse og teamutvikling og anskaffelser og juridiske tjenester for å møte våre kunders behov for et bredere tjenestetilbud.

Advansia er en nasjonal aktør med lokal tilstedeværelse i Oslo, Trondheim, Stavanger, Molde, Ålesund, Kristiansund, Bodø og Tromsø.

Vi har kundens behov i fokus

I Advansia ser vi viktigheten av god eierstyring for å realisere gevinst for kunden og for samfunnet. Våre oppdragsgivere skal være trygge på at våre råd og kompetanse gjør de i stand til å ta gode beslutninger i prosesser, prosjekt eller styring av virksomheten.

Vår erfaring og kompetanse spenner over et bredt spekter av sektorer og er et fundament for å overføre kunnskap og kompetanse til nye kunder og prosjekter. Vi har alltid kundens behov i fokus og er opptatt av å levere høy kvalitet i våre leveranser. Det vil si at vi lytter for å forstå behovet, utfordrer og sammen setter gode effektmål på hva kunden ønsker å oppnå med prosjektet, endringen eller tiltaket i virksomheten.

Et integrert digitalt tjenestetilbud

Digitalisering er avgjørende for enhver virksomhets suksess. Vår målsetting er å benytte teknologi for å effektivisere og heve kvaliteten i leveransene i alle faser av et prosjekt og utvikle kundens etablerte virksomhet.

Vi bistår våre kunder med å drive vekst og innovasjon gjennom en vellykket digital transformasjon. Dette inkluderer rådgivning, planlegging og ledelse av digitale prosjekter, bruk av teknologi og digitale løsninger ved større byggeprosjekter og virksomhetenes digitale omstilling.

En helhetlig tilnærming til bærekraft

Bærekraft er integrert del av i vår forretningsstrategi. Vi bistår våre kunder med å implementere miljøvennlige praksiser og oppnå bærekraftige resultater i alle faser av et prosjekt og oppdrag innenfor klima og miljø, sosial og økonomisk bærekraft. Sammen med kunden adresserer vi problemstillinger og finner løsninger som tar hensyn til både miljøet og virksomhetens behov.

Advansia er en del av AFRY

Advansia er en del av AFRY, som tilbyr ingeniør-, design- og rådgivningstjenester for å akselerere omstillingen til et bærekraftig samfunn. AFRY er en global virksomhet med 19 000 dedikerte eksperter innen industri, energi, digitalisering og infrastruktur.