Kontakt

Ledelse

Christopher Klepsland
Administrerende direktør
christopher.klepsland@advansia.no
Ingvild Garnås Vikenes
Direktør for strategi og forretningsutvikling / områdedirektør
ingvild.vikenes@advansia.no
Frode Steinsvik
Direktør forretningsdrift
frode.steinsvik@advansia.no
Hans Hagby
Områdedirektør
hans.hagby@advansia.no
Vibeke Skaiaa
Områdedirektør
vibeke.skaiaa@advansia.no
Bjørn Einar Aga
Områdedirektør og PMO
bjorn.aga@advansia.no
Rune Hjortdahl
Direktør Digital Services
rune.hjortdahl@advansia.no

Pressekontakt