Midt-Norge

Kontakt

Bassengbakken 1
7042 Trondheim

Regionkontoret i Midt-Norge er det det største utenfor Oslo.

Vi dekker alle tekniske og øvrige fagområder relevante for planlegging og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter, samferdsel og industriprosjekter. Vi har utstrakt erfaring fra gjennomføring av både små, store og komplekse bygge- og samferdelsprosjekter med høye krav til økonomi, tid, kvalitet, SHA rådgivning og miljø. Vi bistår både private- og offentlige byggherrer.

Vi jobber alle sammen for å løse oppdragene til beste for våre oppdragsgivere.

I tillegg til prosjekt- og byggeledelse har og vi også en avdeling for Eiendomsutvikling som bistår våre kunder med reguleringsplaner, igangsettingssøknader, hele byggesaksprosesser og avklaringer mot offentlige organer.

Innovasjon og bærekraft

Advansia har lang og bred erfaring, og ønsker å være en driver for bransjen innen bærekraftige løsninger. Dette være seg enten det er snakk om energi, ressursbruk, sirkulærøkonomi eller fremtidsrettede industrialiserte prosesser.

Kontakt:
Tonje Sæthre
Avdelingsleder/prosjektleder
+47 97 18 82 65

Les mer om

Tonje Sæthre

---