Advansia bruker sin unike erfaring med utbygging av flyplasser i Forsvarsbygg sin planlegging og utbygging av hovedbase for Norges nye kampfly F-35 på Ørland og fremskutt base på Evenes.

Fakta

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg
Prosjektkostnad: 6500 MNOK
Omfang: Planlegging og bygging 65.000m2 nye bygg og infrastruktur for kampflybase.
Tidsrom: 2015 – 2022
Sted: Ørland, Sør-Trøndelag
Våre leveranser: Prosjektledelse, byggeledelse, SHA.

Den nye nasjonale kampflybasen etablerers i hovedsak på dagens arealer for Ørland hovedflystasjon. Etableringen av basen medfører en vesentlig utbygging av flystasjonen, der fornyelse av eksisterende bygg og anlegg omfatter ca. 40.000 m2 nybygg, 25.000 m2 ombygging, 250 hybler og 60 leiligheter.

Vårt oppdrag inkluderte skvadronsbygg, vedlikeholdsbygg, rullebaneforlengelse, hovedinfrastruktur, hangarer, brannøvingsfelt, energisentral, boliger, kvarter, forlegninger, idrettsanlegg, total sikring av kampflybase og redningshelikopterbase.

Foregangsprosjekt innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Advansias leveranser til Forsvarsbygg bestod av prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse, fremdriftsplanlegging, byggesøknader, kontraktsledelse, SHA-ledelse, KU, KS-ledelse, økonomioppfølging, testing og idriftsettelse. Prosjektet er underlagt de strengeste sikkerhetgraderinger. SHA-arbeidet ved Kampflybase Ørland har fått spesiell positiv oppmerksomhet grunnet gode arbeidsforhold og lave H-verdier i prosjektet.

SHA-arbeidet ved Kampflybase Ørland ble omtalt som et forbilde for byggenæringen av LO-leder Gerd Kristiansen i 2016.

Nye kampfly F-35 på plass november 2017

De første F-35 kampflyene ankom Ørland som planlagt i november 2017. Stadig flere kampfly vil ankomme Ørland etter hvert som de er ferdige fra fabrikk. Utbyggingsprosjektet klargjør og ligger i forkant av leveransen.

Utbygging av flyplass i full operativ drift

Som ved utbyggingen av Oslo lufthavn var også Ørland flystasjon med Norges F-16 jagerfly i full operativ drift mens utbyggingen foregikk.

Kontakt 

Taale Arstad
Prosjektleder
+47 91 51 06 24

Les mer om

Taale Arstad

Bjørn Einar Aga
Områdedirektør og PMO
+47 92 29 95 72

Les mer om

Bjørn Einar Aga