Advansia har ledet både vurdering av alternativer, plan- og utviklinsprosessen og bygging av Midt-Norge Travbane på Fannrem i Orkland kommune.

Fakta

Byggherre: Leangentravets Eiendom
Periode: 2019 -  2022
Størrelse: 10.000 m2  
Prosjektkostnad: 400 mill. NOK  
Oppdragstype: Prosjektledelse, ass. prosjektleder, Byggherreombud, SHA, ansvarlig søker og spesialrådgivning. Konseptutvikling, myndighetskontakt, plan- og utviklingsprosess har også vært gjennomført i et tidligere Advansia prosjekt


Travbanen erstatter dagens travbaneanlegg og Leangen Travbane i Trondheim.

Anlegget består av en travbane på 1100 meter og det tilrettelegges for nytt tribuneanlegg og racingstall, staller, luftegårder, travskole, ridehall og andre støttefunksjoner til drift og anlegg. Ny adkomstvei, ny infrastruktur og omlegging av det meste av eksisterende infrastruktur. Turstier kan gå rundt anlegget som forbindes med offentlige turveinettverk langs Orklaelva.

Flisfyringsanlegg med effekt på 330 kW og skånsom behandling av nærliggende sårbare naturområder har vært de viktigste miljøaspektene ved prosjektet.

Kontakt 

Vibeke Skaiaa
Områdedirektør
+47 90 57 06 57

Les mer om

Vibeke Skaiaa