Et omfattende byggeprosjekt som gjenbruker minst 80% av byggavfallet

Fakta

Oppdragsgiver: Trondheim kommune
Periode:
2021 - 2024
Prosjektkostnad:
ca. 2.000MNOK
Våre leveranser:
Prosjektledelse, om- og gjenbruk av materialer, oppfølging miljø-/bære-kraft

Klima- og miljøambisjonene for Nidarvollprosjektene er skyhøye i det som omtales som det største byggeprosjektet til Trondheim kommune noensinne. På Nidarvoll bygges det nå en ny barne- og ungdomsskole, to nye idrettshaller og nytt rehabiliteringssenter. Prosjektet vil ha stor betydning for Trondheims innbyggere. 

Oppnådd så langt:

- 3.plass i “Årets lokale klimatiltak” på Zerokonferansen i Oslo den 24.nov. 
- Enovastøtte til Energikonsept
- Enovastøtte til ladecontainere på delvis utslippsfri byggeplass 
- Klimasatsstøtte til maskiner på delvis utslippsfri byggeplass 

Det nye skolebygget etableres som en sammenhengende bygningsmasse, men skal huse Nidarvoll skole og Sunnland skole. Rehabiliteringssenteret ble ferdig i april 2023, og skolene vil overleveres i november 2023.

Nye skolebygg som legger til rette for en god og trygg skolehverdag

Både Nidarvoll og Sunnland skole har over lengre tid hatt behov for oppgradering, og har som følge av dette stått på kommunens liste over bygg med investeringsbehov. Nå blir de slitte skolene erstattet med nye bygg som skal legge til rette for en god og trygg skolehverdag.

I dag har Nidarvoll 474 elever og Sunnland 332 elever. Det nye skolebygget gjør at det vil bli plass til 1000 elever. I tillegg er det planlagt slik at skolene kan utvides til å romme ytterligere 300 elever ved behov. Prosjektet inkluderer også byggingen av et eget arbeidsrom for kulturskolens ansatte, ungdomsklubb og flerbrukshaller. Det totale arealet for skolene er ca. 17.000 kvadratmeter. 

Løfter kommunens helse- og omsorgstilbud 

Det nye rehabiliteringssenteret vil også gi et løft til kommunens helse- og omsorgstilbud, og gi innbyggerne et rehabiliteringstilbud med større kapasitet og høyere kvalitet. Rehabiliteringssenteret vil være et tilbud for personer som har vært utsatt for ulykker, og som kommer direkte fra St. Olavs hospital. Ideen er at pasienter skal få mulighet til å være på senteret i tre uker med opptrening, før de får reise hjem.

Rehabiliteringssenter vil være på over 10.000 kvadratmeter, fordelt på fire etasjer. Det er planlagt 72 korttidsplasser for rehabilitering og trenings- og kontorfasiliteter.  

Smarte energiløsninger 

I tillegg til at byggeplassen er delvis utslippsfri, skal nybyggene på Nidarvoll også dele strøm og varme via en felles energisentral. Totalt vil tiltaket redusere klimagassutslippet med 400 tonn CO2-ekvivalenter, noe som tilsvarer det årlige utslippet fra 250 biler. 

Utover dette har Nidarvollprosjektene også store ambisjoner om å om- og gjenbruke så mye som mulig. Trondheim kommune har en ambisjon om at man skal gjenbruke minst 80% (vekt) av byggavfallet. I tillegg skal det legges til rette for at minst 25 % av møbler, anleggsutstyr og lignende går til ombruk.

Advansia har bistått med prosjektledelse i forbindelse med byggingen av rehabiliteringssenteret, med ansvar for å følge opp kvalitet, fremdrift, endringer og tillegg. Utover dette har selskapet vært ansvarlig for om- og gjenbruk av materialer fra eksisterende Nidarvoll skole og de to helsehusene som stod på tomten. Begge helsehusene var kledd i tegl, og det var et ønske om å gjenbruke dette materialet. Det har vært Advansia sitt ansvar å finne potensialet for dette. Nå benyttes teglsteinen fra de gamle byggene, til støyskjermer rundt skole- og rehabiliterings-byggene.

Kontakt 

Vibeke Skaiaa
Områdedirektør
+47 90 57 06 57

Les mer om

Vibeke Skaiaa