Nytt klatresenter på Gildheim blir sentral arena for det norske klatremiljøet

Fakta

Oppdragsgiver: Gildheimsvegen 2 AS
Tidsrom: 2022 – 2023
Sted: Gildheim ved Leangen
Omfang: 3.758 m2
Våre leveranser: Prosjektledelse og Byggherreombud

På Gildheim ved Leangen i Trondheim bygges det nå et nytt klatresenter på over 3.700 kvadratmeter. Senteret vil bli Norges største, og kommer til å bli en sentral arena for det norske klatremiljøet.

Byggingen av det nye klatresenteret på Gildheim må ses i sammenheng med den kraftige moderniseringen som skjer i Leangen. Det skal blant annet bygges ut ny næringsvirksomhet, leilighetsbygg og nye grøntområdet på Gildheim. I tillegg vil det foregå en betydelig bydelsutvikling i området rundt, med utbyggingsområdene Travbanen og Leangen Sentrum Øst.  

Et senter med aktiviteter for både små og store 

Klatresenteret på Gildheim skal driftes av Grip Leangen, og vil bestå av følgende haller og aktivitetsrom:

- To tauhaller
- 12-meters hall
- 17-meters hall
- To buldrehaller
- Barneklatrerom med klatrelek
- Treningsrom med mulighet for 24/7 åpningstid
- Stretchrom og styrkerom med tredemøller

I treningssenterets hovedinngang vil det i tillegg til registreringer, være område for leie og salg av klatreutstyr, samt en kafeteriasone hvor det vil være salg av enkel matservering.

Bistår med prosjektledelse og BHR 

Det er Næringsbygg AS, som også er en del av Trym-konsernet, som er valgt som totalentreprenør for prosjektet. Advansia bistår som prosjektleder og byggherreombud (BHR) ved gjennomføringen av prosjektet.

Fundament, banketter og kjellervegg skal dekkes i plasstøpt betong, mens byggets konstruksjon skal bestå av prefabrikkert betong i søyler og dekker. Utvendig skal hele fasaden monteres i aluminium pyntefasade i forskjellige farger og mønster.

Innvendig skal gulvet i resepsjonen, salgsarealet og kafeteriaen bestå av polert betong. I disse arealene skal det også installeres vannbåren varme i gulvene. I klatre-/ tauhallene og i barnerommet vil det meste av gulvarealet bli dekket av madrasser/spesialdekker.

Åpning av klatresenteret vil være medio 2023.

Kontakt 

Vibeke Skaiaa
Områdedirektør
+47 90 57 06 57

Les mer om

Vibeke Skaiaa