En idrettspark som skal brukes til både hverdag og fest

Fakta

‍Oppdragsgiver: Trondheim kommune
Prosjektramme:
1.200 MNOK
Tidsrom:
2021-2024
Sted:
 Trondheim
‍Omfang:
Oppgradering av idrettspark med næringsbygg, infrastruktur, idrettsanlegg, konsertarena, skiarena, skianlegg, hoppbakke og fotballhall
Våre leveranser:
 Prosjektledelse og porteføljestyring

Granåsen idrettspark er Trondheims hovedarena for vinteridrett knyttet til hopp, langrenn, kombinert og skiskyting. Flere av anleggene i Granåsen ble bygd i forbindelse med VM på ski i 1997. Anlegget har i løpet av de siste to årene gått gjennom en større oppgradering, med mål om å både bli et senter for hverdagsaktiviteter, men også en arena for de store mesterskapene.

1. februar 2023 fikk skihoppere innvie den nye bakken i Granåsen. Hoppbakken har vært stengt i nesten to år mens både ovarennet og unnarennet er blitt bygd om. Den nye bakken er den mest moderne hoppbakken i verden, og vil bidra til å spre sporten utover hele nasjonen.

Granåsen Idrettspark er nominert til Årets Bygg og Anlegg 2023 i kategorien anlegg.

Et helårsanlegg som skal være tilgjengelig for alle

Men det er ikke bare hoppbakken som oppgraderes på Granåsen. Granåsen idrettspark videreutvikles også som et helårsanlegg. I 2025 skal Trondheim nemlig igjen invitere til VM-fest på ski. I den forbindelse har det vært behov for en oppgradering og modernisering av idrettsanlegget. Oppgraderingen har blant annet inkludert byggingen av et nytt skiskytteranlegg, skytehall, skibru, flere veier, grøntarealer og dammer.

Formålet med oppgraderingen er også å stimulere til økt aktivitet for å fremme folkehelsen. Idrettsparken skal tilrettelegges slik at det blir enda lettere å bruke anlegget for aktivitet og trening uavhengig av alder. Dette skal bli et område for trening, trim og rekreasjon.

Et prosjekt med fokus på bærekraftige løsninger

Trondheim kommune har satt ambisiøse miljømål, som idrettsparken skal samsvare med. I forbindelse med utbyggingen har det vært et er stort fokus på bærekraft i valg av løsninger, byggemetoder og materialer.

I tillegg skal den faste publikumskapasitet tilpasses hverdagslige behov, samtidig som det skal kunne legges til rette for areal og infrastruktur som skal takle store arrangement. Til store internasjonale mesterskap, som Ski-VM, tas midlertidige løsninger i bruk for å romme mer publikum.

At Granåsen ikke permanent dimensjoneres til de største arrangementene, samtidig som nyanlegget ikke tar mer areal enn før, er et viktig miljøpoeng.

Bistår Trondheim kommune med prosjektledelse

Advansia bistår Trondheim kommunes prosjektleder med utbyggingen av Granåsen idrettspark. Advansia har ansvar for oppfølgingen av alle delprosjektene i området, både med tanke på framdrift og økonomi. Selskapet har også vært et kontaktpunkt for den nye VM-organisasjonen i forbindelse med planleggingen av VM på ski i 2025. Utover dette bistår Advansia driftsorganisasjonen i Granåsen med å følge opp at krav og ønsker knyttet til drift blir fulgt opp innenfor de økonomiske rammene til prosjektet.

Utbyggingen av Granåsen idrettspark skal være ferdig i 2024.

Les mer om prosjektet her.

Kontakt 

Vibeke Skaiaa
Områdedirektør
+47 90 57 06 57

Les mer om

Vibeke Skaiaa