Granåsen idrettspark forener toppidretten og hverdagsbruken

Granåsen idrettspark er Trondheims hovedarena for all vinteridrett knyttet til hopp, langrenn og kombinert. Området videreutvikles nå som et helårsanlegg for hverdagsbruk, tilrettelagt for trening og konkurranser, barn og unge, paraidrett og store konserter. Advansia leverer prosjektstøtte som assisterende utbyggingsleder, SHA og prosjektledelse i flere av delprosjektene.

Granåsen er et område med lang historie innen hoppsporten. Den første hoppbakken sto ferdig i 1940. Siden den gang har Granåsen vært vertskap for flere store og små idrettsarrangementer. Dette inkluderer blant annet VM i nordiske grener i 1997 og World Cup hvert år. Gjennom årene har området gradvis vokst som fritids- og rekreasjonsområde.

- Vi bygger først og fremst et hverdagsanlegg for hele byens befolkning, som også skal være forberedt til å ta imot større arrangement som World Cup og VM i nordiske grener i 2025, sier Halvor Midtømme, assisterende utbyggingsleder i Advansia.

Et stort og komplekst prosjekt

Granåsen er et stort og komplekst prosjekt som krever god samhandling på tvers av fagområdene. Som assisterende utbyggingsleder har Advansia en sentral rolle i å koordinere og lede prosjektet sammen med utbyggingsleder, og sørge for at det blir gjennomført på en effektiv, sikker og kvalitetsmessig god måte.

-  Halvor og Ståle i Advansia er engasjert for å bistå meg som utbyggingsleder. Samarbeidet har vært veldig bra og det gir stor verdi for meg å ha gode sparringspartnere og ekstra kapasitet i ledelsen av utbyggingen av prosjektet, sier Mona Åsgård, utbyggingsleder for Granåsen i Trondheim kommune.  

Mona Åsgård, utbyggingsleder for Granåsen i Trondheim kommune

Tre utbyggingsfaser

Prosjektet i Granåsen består av rundt 11-12 delprosjekter og gjennomføres i tre utbyggingsfaser. For tiden er prosjektet inne i tredje og siste byggefase.  

Fase 1 inkluderte et helse- og arenabygg for langrenn, snøproduksjonsanlegg og skiløyper, samt utvidelse av løypenettet med nye rulleskiløyper og utbedring av gamle løypetraseer. Fase 2 omfattet hopparenaen, skibru til Litjåsen for å binde området sammen med det øvrige anlegget og flytting av skiskytterstadion. I tredje byggefase bygges det en fotballhall med kunstgressbane som skal brukes som mediesenter under VM. Hallen bygges energieffektiv med Breeam-sertifisering og plusshusstandard, og skal varmes opp med energi fra egen brønnpark, og solcellepaneler skal stå for deler av strømproduksjonen. Det er også gjennomført nybygging og oppgradering av teknisk infrastruktur og veianlegg for hele anlegget i alle faser.

- Granåsen er et veldig stort prosjekt arealmessig, men også når det gjelder brukere og interessenter. Det er mange som har en mening om hvordan Granåsen burde utformes og brukes, så det er viktig å tilrettelegge slik at alle blir hørt, sier Ståle Leistad, assisterende utbyggingsleder i Granåsen i Advansia.  

Hallvor Midtømme og Ståle Leistad, assisterende utbyggingsledere, Advansia

Et anlegg til hverdag og fest

Framtidens Granåsen skal være i samsvar med Trondheims ambisiøse miljøambisjoner. Det har derfor vært fokus på bærekraft i valg av løsninger, byggemetoder og materialer. Et annet viktig aspekt innen bærekraft er at anlegget skal stimulere til økt fysisk aktivitet og bidra til bedre folkehelse, ved å være et attraktivt tur- og treningsområde for byens befolkning.

- Det har vært viktig for oss å forene toppidretten og hverdagsbruken. Derfor har vi hatt et særlig fokus på sambruk i form av at de fasilitetene vi bygger skal kunne brukes av flere gjennom hele året, sier Åsgård.  

- Det er rett og slett et drømmeprosjekt å få lov til å være med på noe sånn. Jeg bor 500 meter unna Granåsen og har det her som lekeplass til daglig. Så det er midt i blinken, bedre kan du ikke få det!, avslutter Midtømme.

Illustrasjon: Asplan Viak

For mer informasjon, ta kontakt med:

Tonje Sæthre
Tonje Sæthre
Avdelingsleder/prosjektleder
+47 97 18 82 65

Les mer om

Tonje Sæthre

Granåsen idrettspark

Et helårsanlegg som skal være tilgjengelig for alle