En mentorordning hvor man lærer å løfte hverandre frem

Da Maria bestemte seg for å bli mentor i Advansia ble hun så inspirert at hun ønsket å være med på å videreutvikle selve mentorordning for selskapet. I dag er hun mentor for Gry, og setter pris på å følge hennes faglige utvikling.

– Personlig liker jeg å dele kunnskap, få faglig påfyll og innsikt i andres perspektiver. For meg er det å være mentor en perfekt ordning hvor jeg selv også utvikler meg, sier Maria.  

Maria er både prosjektleder og gruppeleder i seksjon for Helse og Kunnskap i Advansia. I tillegg er hun prosjektleder for Lillestrøm kommune og Undervisningsbygg. Som mentor jobber Maria daglig sammen med sin mentee på ulike prosjekter.   

– Fortiden er jeg mentor for Gry, og vi samarbeider tett og fordeler oppgaver mellom oss. Jeg gir også råd og veiledning ved behov, forklarer Maria. Gry jobber nå som assisterende prosjektleder, og Maria beskriver hun som sin uvurderlige høyre hånd. – Gry hjelper til på alle prosjekter, støtter og holder styr på meg, sier hun humoristisk.  

En ordning som også utvikler mentoren 

Men hvorfor trives Maria så godt i mentorrollen? – Grunnen til at jeg trives så godt i denne rollen er at jeg selv lærer masse ved å gi veiledning og støtte. Jeg har eksempelvis blitt flinkere til å delegere arbeidsoppgaver og gi ansvar, forklarer hun.   

Det å være mentor har gitt Maria mulighet til å utvikle seg i prosjektlederrollen. – Jeg har lært at vi vokser mye på å løfte hverandre frem. Ordningen betyr derfor mye for min egen utvikling, selv om jeg er mentoren som skal veilede og støtte andre i deres utvikling, fortsetter hun. 

Gir nye perspektiver og utfordrer deg til å tenke nytt 

Maria forteller at rammene rundt Advansia sin mentorordning er mer definert i dag enn da hun selv startet som mentor. – Jeg tror fortsatt at ordningen har godt av å utvikles videre, ettersom Advansia får flere mentorpar som gjør sine egne erfaringer, forteller hun. Samtidig fremhever Maria at det er viktig at ordningen fortsetter å både være fleksibel, i tillegg til at den har et tydelig formål og innhold som faktisk skaper utvikling.   

–For meg personlig har mentorordningen gitt mye, sier Maria. Hun har fått nye perspektiver, og blitt utfordrer til å tenke nytt og jobbe tett sammen med andre. – Legger du litt innsats i mentorrollen gir ordningen deg masse utvikling, sier Maria, som avslutter med å anbefale alle som har mulighet til å bli med i Advansias lærerike mentorordning.   

For mer informasjon, ta kontakt med: