Mentorordningen oppleves både berikende og meningsfylt

–Da seksjon for Helse og Kunnskap i Advansia planla å kjøre i gang et pilotprosjekt for hvordan mentorordningen skulle drives ble jeg og Geir plukket ut til å delta, sier Sølvi. Hun ble med fordi hun tenkte det kunne bidra til både personlig og faglig utvikling. Geir trekker også frem at mentorordningen åpner opp for å høste erfaring og få ny kunnskap. Ordningen gjør at han utvikler seg i rollen som prosjektleder. 

–Da seksjon for Helse og Kunnskap i Advansia planla å kjøre i gang et pilotprosjekt for hvordan mentorordningen skulle drives ble jeg og Geir plukket ut til å delta, sier Sølvi. Hun ble med fordi hun tenkte det kunne bidra til både personlig og faglig utvikling. Geir trekker også frem at mentorordningen åpner opp for å høste erfaring og få ny kunnskap. Ordningen gjør at han utvikler seg i rollen som prosjektleder. 

Sølvi og Geir ble et mentorpar i mars i år, og har frem til nå hatt de fleste mentoroppfølgingsmøtene digitalt på grunn av korona. I mentorparet er det Geir som er mentor og Sølvi som er mentee.

 – For min del var jeg interessert i å bli mentor for å kunne bruke andre sider ved meg selv enn det jeg gjør til vanlig som prosjektleder. Jeg synes det er gøy å se at yngre mennesker utvikler seg, og at jeg kan bidra inn med min erfaring, forteller Geir. Han opplever mentorordningen som berikende og meningsfylt.

En ordning som gir mulighet til å reflektere over egne egenskaper

– Før vi ble satt sammen i mentorpar kjente jeg ikke så godt til Geir og hans bakgrunn. Nå har vi lært hverandre å kjenne både personlig- og faglig. Mentoropplegget har gjort at jeg har blitt mer reflektert over egne egenskaper, både styrker og utviklingsområder, sier Sølvi. 

Geir og Sølvi har møter hver 3.uke hvor de drøfter både faglige og menneskelige temaer. Sølvi forteller at samtalene med Geir er åpne og ærlige, hvor han kommer med direkte og konkrete tilbakemeldinger. De jobber også fortiden på samme prosjekt i Lillestrøm. – Det at vi jobber sammen gjør at det også blir litt erfaringsutveksling i det daglige, sier Geir.

Mål- og handlingsplan som bidrar til videreutvikling 

Det overordnede målet med mentorordningen er å gi støtte og oppfølging gjennom å dele kompetanse internt mellom våre medarbeidere. – For meg gir mentorordningen mulighet til å avdekke hvor jeg bør videreutvikle meg i form av kunnskap og kompetanse. Det å lage en god mål- og handlingsplan har vært veldig verdifullt i den forbindelse, forklarer Sølvi. 

Dette er Geir enig i. Han har hatt personalansvar i tidligere roller og har god erfaring med å følge opp ansatte . – Slik sett får jeg nå gjennom rollen som mentor børstet støvet av gammel kunnskap, men jeg får også mulighet til å tilegne meg ny. Ingen mennesker er like, så for meg handler dette også om å være nysgjerrig og på den måten lære noe nytt, sier Geir.