Møt menneskene våre

Sara Hegge: Verdifull innsikt om hvordan det er å jobbe med prosjektledelse i praksis

– Advansia er involvert i noen av de største og mest komplekse pågående byggeprosjektene i Norge. Det er også både lærerikt og kult å jobbe med inspirerende og dyktige folk. Du kommer ikke til å angre på en sommerjobb hos Advansia, sier Sara Hegge.

Sara hadde sommerjobb hos Advansia i 2020, da hun studerte bygg- og miljøteknikk på NTNU. På sommerjobben fikk hun anledning til å jobbe på prosjekt Nytt Nasjonalmuseum, som det har stått mye om i media.

– På dette prosjektet fikk jeg mulighet til å være assisterende byggleder. Det innebar blant annet at jeg bistod med å planlegge aktiviteter, koordinere oppgaver og følge opp kvalitet. Det var virkelig gøy å få jobbe på et såpass kjent prosjekt, hvor jeg også fikk mye ansvar, sier Sara.

Byggeprosjekter er komplekse

En ting som Sara ble særlig oppmerksom på i sommerjobben var de forskjellige hensynene og interessene som skal ivaretas i et byggeprosjekt.

– Det jeg fikk erfare er at byggeprosjekter er komplekse, og det er mange hensyn som skal ivaretas. Av den grunn er kommunikasjon helt avgjørende for å forstå forskjellige interesser som skal ivaretas. Jeg fikk verdifull innsikt om hvordan det er å jobbe med prosjektledelse, forteller hun.

Aktivt involvert i samme prosjekt over lengere tid

Etter endt sommerjobb fikk Sara tilbud om fast jobb hos Advansia. Siden da har hun vært aktivt involvert i prosjektet Ny sikkerhetspsykiatri.

– Jeg har vært så heldig å få følge prosjektet helt fra kontrahering av entreprenør for en totalentreprise med samspill, til gjennomføring av forprosjekt. Nå er vi i gang med å bygge, noe som er veldig spennende!, smiler hun.

Masse faglig og sosialt påfyll

På prosjektet jobber Sara som assisterende prosjektleder, og følger opp brukermedvirkning, funksjonsutstyr og prosjektering. Hun har også blitt en del av seksjonsledelsen.

– Det at jeg både har fått mulighet til å følge et prosjekt over så lang tid, samtidig som at jeg har blitt en del av seksjonsledelsen har gjort at jeg har blitt veldig godt kjent med selskapet, og kollegaer som jeg ikke nødvendigvis møter i hverdagen ute i prosjekt, sier hun.

Men hva er det viktigste Sara tar med seg fra sommerjobben?

– Hos Advansia får du jobbe på et lag sammen med masse dyktige og sosiale kollegaer som vil hverandre vel. Her får du masse faglig og sosialt påfyll. Mitt tips er å si ja til mulighetene du får. Har du en god ide eller innspill, ikke vær redd for å «skru på lyden».

Les mer om sommerjobb i Advansia

For mer informasjon, ta kontakt med: