Møt menneskene våre

Severin Korgerud: – Sikker på at jeg kunne lære mest og best ved å begynne i Advansia

Under sommerjobben hos Advansia fikk Severin Korgerud jobbe på Storbylegevakta i Oslo. Her bistod han både med koordinering og kvalitetskontroll på innvendig arbeid i gjennomføringsfasen, deltakelse på fremdriftsmøter, HMS-møter, samt befaringsrunder med hensyn til SHA.

– For meg gjorde sommerjobben hos Advansia at jeg virkelig forsto forskjellen mellom det å jobbe for byggherre og entreprenør. Selv om begge parter holder til på byggeplassen, er både arbeidsoppgavene og ansvarsområdene forskjellig, sier Severin.

Severin viser til at det beste med sommerjobben hos Advansia var tillitten han fikk til å ta ansvar for en rekke forskjellige arbeidsoppgaver. I tillegg fikk han jobbe med gode støttespillere som både kunne veilede og informere.

Unik portefølje av prosjekter

Etter sommerjobben i 2022, og endte studier innen bygg- og miljøteknikk på NTNU fikk Severin fast jobb i Advansia.

– Sommerjobben overbeviste meg om at jeg ønsket en stilling på byggherresiden innen prosjektledelse. Advansia har i mine øyne en portefølje av prosjekter som er helt unik i norsk sammenheng. Samtidig har selskapet en enorm intern kompetanse. Denne kombinasjonen gjorde at jeg ble sikker på at jeg kunne lære mest og best ved å begynne her, forteller han.

Nybygg og ombygg

Til nå har Severin vært i Advansia i fem måneder, og på denne tiden har han vært innom fire ulike prosjekter – to nybygg og to ombyggingsprosjekter.  

– Etter sommerjobben begynte jeg hos Oslo Universitetssykehus der jeg jobbet som assisterende prosjektleder på ombygging av et laboratorium samt renovering av vernet bygg. Her jobbet jeg i et lite team, med svært tverrfaglige oppgaver. Nå har jeg begynt hos Statsbygg på Livsvitenskapsbygget. Dette er et enormt nybyggsprosjekt der jeg jobber med prosesskontroll mellom de ulike entreprisene. Med andre ord er det mye å sette seg inn i, og enda mer å lære!, sier han.

Her får du jobbe tverrfaglig, få ansvar og være mye ute på prosjekt

Som nyutdannet i Advansia har Severin fått mulighet til å tilegne seg variert kunnskap om prosjektledelse på tvers av prosjekter.

– Jeg har allerede fått vært med på prosjekter som er svært ulike i både størrelse og type. Dette har gitt meg innsikt i hvor stor forskjell det kan være mellom prosjekter. Samtidig er Advansia flinke til å bidra med kurs, utdanning og sosiale begivenheter.

Men hva er det viktigste Severin tar med seg fra sommerjobben?

– Gjør deg opp en mening om hva som er viktig for deg når du skal ut i arbeidslivet. For min egen del ønsket jeg en jobb der jeg kunne jobbe tverrfaglig, være sosial, ha ansvar og være mye ute på prosjekt. Det har jeg absolutt funnet hos Advansia!, avslutter Severin.


Les mer om sommerjobb i Advansia

For mer informasjon, ta kontakt med: