Advansia er med på laget når TINE bygger Norges mest moderne og fremtidsrettede meieri på Flesland.

Fakta

Oppdragsgiver: TINE SA
Prosjektkostnad: 850 MNOK
Omfang:
Bygging av 200 000 m2 nytt meieri i Bergen, samt utearealer.
Tidsrom:
2016 - 2019
Sted:
Flesland, Bergen
Våre leveranser: Prosjektledelse, byggeledelse, SHA

Anlegget stod ferdig sommeren 2019 og er en av de største satsingene til TINE. Meieriet er høyteknologisk med optimaliserte produksjonsprosesser og logistikkløsninger.

Oppgaven har bestått av planlegging og bygging av nytt meieri med bygg, prosessteknikk og logistikkløsninger. Meieriet har et samlet areal på 20.000 m2 og et areal på 73 mål rundt bygget som tilrettelegges for logistikk.  

Norges mest moderne meieri

Det nye meieriet tar imot melk fra Hordaland og Sogn og Fjordane, og forsyne hele Bergensregionen med melk og fløte. Prosjektet er en av de største satsingene til TINE. Det nye meieriet blir teknologisk ledende, med optimale produksjonsprosesser og logistikkløsninger.  

Anlegget får solceller på taket, ladeplasser for el-biler og man tar også høyde for at fremtidens melkedistribusjon blir gjort med el-drevne tankbiler.

I tillegg vektlegges fremtidsrettede løsninger som sikrer et godt arbeidsmiljø, miljøvennlig produksjon og energieffektivitet.

Kontakt 

Kjetil Flaatedal
Seksjonsleder Industri
+47 41 50 29 37

Les mer om

Kjetil Flaatedal