Medarbeiderløftet vårt

Medarbeiderløftet vårt handler om kulturen vår og hvem vi er. Det er viktig for oss at det oppleves som sant slik at det setter riktig forventning både for de som jobber hos oss og de som vurderer oss som arbeidsplass. Derfor ligger det en grundig innsiktsfase til grunn hvor medarbeidere har bidratt inn i både spørreundersøkelse og fokusgrupper.  

Medarbeiderløftet handler om hvordan vi jobber med å være et attraktivt selskap våre egne ansatte og de vi ønsker skal starte hos oss. Det er det vi lover deg som jobber her og de som begynner hos oss. 

Vi har fire løfter i vårt medarbeiderløfte. I AFRY:

  • Får du muligheter
  • Du kan være deg selv
  • Vi vil at du skal lykkes sammen med andre
  • Kan du bruke din kompetanse til å skape verdi

- Vi er veldig stolte av medarbeiderløftet vårt. Innsiktsfasen har gitt oss en bekreftelse på at vi oppleves å ha et inkluderende arbeidsmiljø. Det gjenspeiles spesielt godt i «vær deg selv». Det forplikter, så når vi snakker om hvordan det er å jobbe hos oss er det viktig for oss at det er sant og ekte, forteller Marie Næss, HR-ansvarlig for Employer Branding i AFRY.  

For mer informasjon, ta kontakt med: