Hvorfor er kjønnsmangfold viktig på arbeidsplassen?

Vårt arbeidsmiljø er preget av åpenhet. Alle skal få mulighet til å være seg selv fullt ut. Å være inkluderende i form av å legge til rette for et kjønnsmangfold er avgjørende. Visste du eksempelvis at en av tre skeive opplever å ikke ha det like bra som befolkningen for øvrig? Vi som arbeidsgiver spiller en viktig rolle i å endre denne statistikken.

Kjønnsmangfold er et begrep som bidrar til å skape rom for ulike kjønnsuttrykk-, preferanser og identiteter uten å kategorisere. AFRY jobber kontinuerlig med å legge til rette for åpenhet og inkludering for å støtte opp om kjønnsmangfold.  

Mange av oss tenker sikkert at det å være skeiv i dag ikke er et tema. Helse- og levekårsundersøkelsen viser imidlertid at dette ikke stemmer. I resultatene fremkommer det at en rekke skeive personer opplever vanskeligheter med sin legning, og at de er lite tilfreds med egen psykiske helse.  

Vårt mål er å bidra til å skape trygghet, og gi alle ansatte en følelse av tilhørighet uavhengig av legning. Dette er også inkludert i våre etniske retningslinjer som vi forplikter oss til å følge som arbeidsgiver og medarbeider.  

- Det er selvfølgelig viktig å ha de formelle rammene på plass også blir beviset hva vi gjør i praksis. Vi jobber med å bygge en kultur hvor alle skal kunne være seg selv, sier Gro Stava, HR-direktør i AFRY.  

Hva kan vi gjøre for å bli en mer inkluderende arbeidsplass?  

Mathias Holst fra FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (video) holdt nylig sitt andre foredrag hos oss om kjønnsmangfold på arbeidsplassen. Han fremhever at arbeidsplasser har et viktig ansvar for å legge til rette for at alle får mulighet til å leve sitt liv i tråd med slik de føler i hjertene sine. Som arbeidsgiver handler det om å skape en kultur hvor man kan være hele seg, og det handler om å være nysgjerrig:  

Språk er viktig - språk er makt. I det øyeblikket vi får en språkdrakt som favner vidt der folk kan få lov til å definere seg selv og ikke minst være seg selv, gjør at vi skaper gode møter mellom mennesker,

sier Mathias.

For mer informasjon, ta kontakt med: