Advansias arbeid for likestilling og inkludering

Advansias arbeid for likestilling og inkludering – hvordan vi har jobbet med relasjonsbasert lederskap og en kultur hvor du kan være deg selv siden 2017

Advansia, en del av AFRY, er avhengig av våre medarbeideres kompetanse, og for å sikre tilgang til riktig kompetanse må vi arbeide kontinuerlig med å skape et attraktivt arbeidsmiljø, minimere diskrimineringsrisiko og fremme likestilling. Her finner du informasjon om vårt arbeid med dette iht. aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Her kan du lese hele dokumentet

For mer informasjon, ta kontakt med: