Hva betyr åpenhet og respekt for oss?

Åpenhet og respekt er viktige pilarer i vårt arbeid med å skape en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Vi er opptatt av at både ledere og medarbeidere har fokus respekt, at ansatte skal få mulighet til å uttrykke sine meninger, og at alle skal føle seg hjemme.

Hva betyr åpenhet og respekt for deg? I denne filmen deler noen av våre gode kollegaer sine tanker.  


- Åpenhet og respekt er en forutsetning for at jeg skal kunne trives på jobben, sier Klara som jobber i AFRY. Kajan er enig med Klara og sier: - I AFRY har vi fokus på at man skal respektere alle, uavhengig av hvor du kommer fra, hvordan du ser ut og hvordan du kler seg. Dette har ikke noe å si.  

Vår kultur kjennetegnes altså av at AFRY skal være et sted hvor du kan være deg selv fullt ut. Vi har et mangfold både når det kommer til kompetanse og mennesker, og vi er gode på å inkludere hverandre.  

Men hva har gjort at vi har klart å bygge et sterkt lag med både forskjellig kompetanse og mennesker? Vi er ikke i tvil om svaret. Styrken vår ligger i samarbeid, tillit og respekt.

For fire år siden satte vi et mål om å bygge en kultur med modige, dedikert lagspillere, hvor alle skal kunne føle seg hjemme. Resultatene i den nyeste medarbeiderundersøkelsen gjenspeiler hvordan vi har lykkes med målsettingen. Vi scorer høyt på engasjement og lederskap, og vi ligger over gjennomsnittet på det psykososiale miljøet. Vi er også i verdensklasse når det kommer til om ansatte vil anbefale AFRY videre som arbeidsplass. Resultatene drives av et fokus på respekt, ansattes muligheten til å utrykke sine egne meninger, og at ledelsen aktivt promoterer mangfold og inkludering.