Digital sikkerhet

Advansia lanserer sikkerhetskurs med LØRN

I en verden preget av geopolitisk uro, økende cybertrusler og potensielle innsidere i organisasjoner, er det viktigere enn noensinne å være godt forberedt på sikkerhetsutfordringene vi står overfor. Advansia og Lørn lanserer i den forbindelse kurset "Sikkerhet for alle".

"Sikkerhet for alle" gir basiskunnskap i overordnede sikkerhetsutfordringer og sikkerhetskultur. Kurset er utviklet for ledere og ansatte i alle virksomheter og gir et felles grunnlag for å utvikle en god sikkerhetskultur.

- I dagens komplekse sikkerhetssituasjon, bestående av både fysiske og digitale trusler, er det avgjørende at organisasjoner har en solid sikkerhetskultur for å beskytte seg mot angrep, sier Jack Fischer Eriksen, seksjonsleder Sikkerhet i Advansia.

Norges ledende eksperter på sikkerhet

«Sikkerhet for alle» er utviklet av Advansia, som huser noen av landets fremste eksperter på sikkerhet. Dette inkluderer:

  • Berit Svendsen, spesialrådgiver i Advansia og anerkjent toppleder innen telekommunikasjonsbransjen
  • Inge Kampenes, spesialrådgiver i Advansia og tidligere sjef for cyberforsvaret
  • Jack Fischer Eriksen, seksjonssjef Sikkerhet i Advansia med bakgrunn fra Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) og administrerende direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd
  • Arne Christian Haugstøyl, gruppeleder Analyse og Sikring i Advansia og tidligere leder for kontraterror og kontraetterretning i PST
  • Espen Scavenius, gruppeleder Beredskap og Krisehåndtering i Advansia og tidligere sjef for krise- og gisselforhandlertjenesten i Norge.

Favner et bredt spekter av sikkerhetstematikker

Kurset er digitalt og består av fem moduler innen tema som geopolitikk, innsidetrusler, cybersikkerhet, sikkerhetskultur og krisehåndtering.

Geopolitikk

Krig og uro internasjonalt har en direkte innvirkning på norske bedrifter og organisasjoner. I slike urolige tider øker truslene mot sikkerheten både i cyberspace og den fysiske verden. Hva betyr den økte etterretningstrusselen for organisasjonen, og hvordan håndterer man slike utfordringer i urolige og usikre tider?

Innsidetrussel

En betydelig trussel for enhver bedrift eller organisasjon er innsidere. Disse er personer som enten bevisst eller ubevisst misbruker sin tilgang til organisasjonen på en måte som kan være ødeleggende. Det er viktig å være oppmerksom på eventuelle innsidere i egen organisasjon og implementere nødvendige tiltak for å håndtere denne risikoen.

Cybersikkerhet

Er vi rustet for cyberkrigen? Fremtidige kamper vil utkjempes i cyberspace, og norske sivile virksomheter vil være aktører på denne slagmarken. Det er derfor avgjørende at organisasjonen vår er forberedt på cybertrusler og har tilstrekkelige sikkerhetstiltak på plass.

Sikkerhetskultur

En solid sikkerhetskultur er den beste forsikringen mot angrep både innenfra og utenfra, spesielt i urolige tider. Det er viktig å etablere en bevissthet om sikkerhet i organisasjonen og legge til rette for at alle medarbeidere tar ansvar for sikkerhetsaspektene i sitt arbeid.

Krisehåndtering

Når krisen inntreffer, er det for sent å begynne å planlegge. Derfor er det viktig å ha en grundig krisehåndteringsplan på plass og å øve på ulike scenarier. En god plan for krisehåndtering vil hjelpe med å takle krisen og komme seg videre i etterkant.

Les mer om Sikkerhet for alle og meld deg på kurset her.

For mer informasjon, ta kontakt med: