Arne Christian Haugstøyl

Gruppeleder Analyse og sikring

Arne Christian har utdannelse fra Politihøgskolen, BI og sjefskurs fra Forsvarets Høgskole. Han har lang og omfattende erfaring fra Politiet og over ti års ledererfaring fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Gjennom sin yrkeskarriere i PST har Arne Christian blant annet vært leder for kontraetterretningsarbeidet, leder for kontraterrorarbeidet og assisterende stabssjef. Innen kontraetterretning har han blant annet jobbet med forebygging av statlige aktørers cyberoperasjoner mot Norge. I sin rolle som leder for kontraterrorarbeidet hadde Arne Christian ansvaret for de forebyggende sakene, i tillegg til produksjon av analyse fra taktisk til strategisk nivå.

I sine lederstillinger har Arne Christian blitt hyppig brukt som PSTs talsperson i media. Han er kurset i mediehåndtering og har solid erfaring med krisekommunikasjon.

Ta kontakt med Arne Christian for:
- Foredrag
- Risikovurderinger og analyser
- Trusselvurderinger og trusselforståelse
- Sikkerhetskultur og endringsledelse
- Sikkerhetsledelse og sikkerhetsstyring
- Krisekommunikasjon og mediehåndtering
- Beredskap, hendelseshåndtering og trening
- Cybersikkerhet
- Trygghetssamtale
- Forebygging innsider

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Arne Christian Haugstøyl