Digitalisering

Våre tjenester innen 
Digitalisering
Prosjektledelse og rådgivning innen digitalisering

Advansia har et sterkt prosjekt- og rådgivingsmiljø med kunder i både offentlig og privat sektor. Våre erfarne, dedikerte og kompetente medarbeidere bistår med:

  • Å lede din virksomhet gjennom digital omstilling. Vi sikrer at du når dine strategiske mål med bruk av mulighetsrommet som ligger i endring og tilpasning av både organisasjon, prosesser, teknologi og forretningsmodell. ​​Vi mener at digital omstilling både kan være å utnytte bedre de mulighetene du allerede har eller et større løft i hvordan virksomheten skaper sine verdier.
  • Å sikre ditt digitaliseringsprosjekt energi, fremdrift og resultater. ​Kort sagt gjennomføringskraft. Vi fokuserer på virksomhetens strategiske mål, prosjektets mål og gevinster og prosjektets leveranser. ​
  • Å forbedre effektiviteten og konkurransekraften til din virksomhet ved å tilføre riktig kompetanse til ditt prosjekt. ​Vi sørger for operasjonell forbedring gjennom å etablere (daglige)aktiviteter som bygger opp om virksomhetens strategi.

Typiske oppdrag som vi bistår våre kunder med er blant annet digital omstilling i offentlig forvaltning, nye og smarte løsninger i energimarkedet, smarte bygg og byer og industriell digitalisering.​

Kontakt:
Rune Hjortdahl
Direktør Digital Services
+47 93 45 05 95

Les mer om

Rune Hjortdahl

Les mer: