Uavhengig kontroll

Våre tjenester innen 
Uavhengig kontroll
Uavhengig kontroll i byggeprosjekter er en tjeneste som utføres av et nøytralt kontrollorgan, godkjent av Direktoratet for byggkvalitet. Kontrollorganets oppgave er å verifisere at bygget er planlagt og utført i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Advansia har et av Norges sterkeste fagmiljø på uavhengig kontroll og kan gjennomføre uavhengig kontroll i alle typer oppdrag.

Når et nytt bygg skal konstrueres, er det mange elementer som må planlegges, utformes og utføres. Dette inkluderer å avgjøre plassering, størrelse og design, samt å velge materialer, tekniske installasjoner og utførelsesmetoder. For å garantere at bygget blir planlagt og utført i samsvar med lover, forskrifter og god praksis, kreves det en uavhengig kontroll.

Sterkt fagmiljø innen uavhengig kontroll

Advansia har et solid fagmiljø med base i Ålesund som tar på seg oppdrag i hele Norge. Vi har sentral godkjenning innenfor alle kontrollområder og våre medarbeidere besitter kunnskap og erfaring som ivaretar de strenge kravene til kompetanse i byggesaksforskriften.

Vi jobber med et bredt spekter av prosjekter innen uavhengig kontroll; alt fra små og enkle eneboliger til de alle største og mest komplekse byggene i landet som f. eks Livsvitenskapsbygget, Regjeringskvartalet, Munchmuseet, ny opera Kristiansund og nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal.

Obligatoriske krav om uavhengig kontroll

Det er obligatoriske krav om kontroll av både prosjektering og utførelse innenfor geoteknikk, bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet. Kravene gjelder også ved prosjektering av brannsikkerhet, der fagområdene plasseres i tiltaksklasse 2 eller 3.

I tillegg er det krav til kontroll av søknadspliktige våtrom i boliger, og til kontroll av lufttetthet i nye boliger. Det siste kravet gjelder også for fritidsboliger med mer enn én boenhet.

Sikrer kvalitet og reduserer kostnader

Hvilke andre fordeler er det ved å benytte uavhengig kontroll i byggeprosjekter? En åpenbar gevinst er at det sikrer bedre byggkvalitet og kan redusere kostnader. Ved å sørge for at bygget prosjekteres og utføres i samsvar med gjeldende regelverk, unngår man behovet for ombygginger, reparasjoner og utbedringer etter ferdigstillelse av bygget. Dette resulterer i en kostnadsreduksjon for byggherren på lang sikt, samtidig som kvaliteten på bygget forbedres.

Den uavhengige kontrollen tilfører også et ekstra lag av sikkerhet med hensyn til byggeskikk. Dette omfatter alt fra å kontrollere at bygget har korrekt brannsikring, til å sikre at fundamentet og bæreevnen møter de etablerte kravene. Dette reduserer risikoen for ulykker som kan oppstå på grunn av mangelfull byggkvalitet.

Øker byggets verdi

Uavhengig kontroll i byggeprosjekter vil også gi en slik kontroll og dokumentasjon, som gjør bygget mer attraktivt for finansiering, som byggelån, og potensielle utleiere. Kjøpere av bygget kan oppleve en større trygghet når det gjelder byggets kvalitet. Dermed kan uavhengig kontroll føre til en verdiøkning for bygget på lang sikt.

Kontakt:
Vegard Storvik
Regionsleder Nordvest
+47 90 05 15 42

Les mer om

Vegard Storvik

Les mer: