Byggesaksrådgivning

Våre tjenester innen 
Byggesaksrådgivning
Advansia tilbyr tjenester innen juridisk rådgivning og byggesaksprosess. Vi jobber som byggesaksrådgiver og ansvarlig søker (SØK) i store og små byggeprosjekter.

Vi har erfaring fra både enkle og komplekse byggesaker for private og offentlige oppdragsgivere i tiltaksklasse 1, 2 og 3.

Vi bistår i tidlig fase av prosjektene med utvikling av strategi og klargjøring av krav for prosjektet. God kommunikasjon er avgjørende for gode prosesser i realiseringen av alle byggeprosjekter. Tidlig avklaring av hvilke krav som gjelder og hva som er gjennomførbart bidrar til kostnadseffektive prosjekter. Videre er vi bindeledd mellom alle involverte parter i prosjektet og myndighetene.

Ansvarlig søker veileder og koordinerer alle involverte aktører gjennom byggesaksprosessen. Vi bistår oppdragsgiver med dispensasjonssøknader knyttet til for eksempel grenser, planformål, krav i kommuneplan/reguleringsplan med mer. Våre rådgivere ivaretar i mange saker myndighetskontakt på vegne av oppdragsgiver, som for eksempel utarbeidelse av søknad om Arbeidstilsynets samtykke, avklaringer mot veg-, kulturminne- og miljømyndigheter mv.

Flere av våre rådgivere er erfarne byggesaksbehandlere og tilbyr kommuner spesialistkompetanse for innleie i enkeltsaker eller i perioder det er behov for økt kapasitet eller spesiell erfaring.

Kontakt:
Morten Svarstad
Advokat / Seniorrådgiver
+47 970 86 895

Les mer om

Morten Svarstad

Eirin Ødegaard
Byggesaksrådgiver
+47 471 69 363

Les mer om

Eirin Ødegaard

Monica Gulbrandsen
Prosjektleder
+47 913 62 875

Les mer om

Monica Gulbrandsen

Les mer: