Prosjekteringsledelse

Våre tjenester innen 
Prosjekteringsledelse

I en stadig mer kompleks byggebransje leverer vi i Advansia den nødvendige kompetansen slik at prosjektene gjennomføres på en best mulig måte med kundens mål i fokus. 

Et godt sluttprodukt er avhengig av et godt prosjekteringsarbeid. Arkitekter og rådgivere skal i samarbeid med oppdragsgiver, brukere og andre aktører komme fram til de beste løsningene for prosjektet. 

Våre prosjekteringsledere driver fram dette arbeidet gjennom å organisere prosjekteringen og lede det faglige arbeidet og kostnadsstyrt prosjektering for å sikre at kundens mål og brukernes krav ivaretas. 

Med sterk faglig og profesjonell ledelse sørger Advansias prosjekteringsledere at grensesnittene blir identifisert og at prosjektet legger det riktige grunnlaget for byggefasen. Vi vil også ivareta bærekraftige løsninger i bygging og drift. 

Våre prosjekteringsledere bidrar med å avklare tilstrekkelig og riktig bemanning av arkitekter og rådgivere for at prosjekteringen skal oppnå den nødvendige kvalitet og gjennomføres i henhold til fremdrift. 

Kontakt:
Vibeke Skaiaa
Direktør forretningsområde med ansvar for samfunn og kultur, helse og kunnskap, Trondheim og Molde
+47 90 57 06 57

Les mer om

Vibeke Skaiaa

Les mer: