Fremdriftsplanlegging og LEAN

Våre tjenester innen 
Fremdriftsplanlegging og LEAN
En god flyt i et prosjekt kan spare tusenvis av prosjekteringstimer, og øke lønnsomheten både for de som prosjekterer og de som utfører byggeprosjektet.

En prosjektstyring basert på LEAN har med tiden blitt relativt kjent i byggenæringen, og kan bidra til både økt optimalisering og bedre flyt. I Advansia brukes LEAN aktivt i vårt arbeid med fremdriftsplanlegging for kunder.   

Advansia bistår kunder med både prosjektstyring, fremdriftsstyring og fremdriftskoordinering.  

LEAN er fortiden den største trenden innenfor fremdriftsplanlegging, og er et godt egnet verktøy for å få god styring og oversikt i prosjekter. Flere store aktører i byggebransjen tar i bruk denne prosjektformen, hvor formålet er å redusere sløsing og skape mer strømlinjeformede prosjekter.  

Planlegging som et viktig LEAN-prinsipp  

Å styre et byggeprosjekt etter LEAN-prinsipper handler om å skape forutsigbarhet, fremdrift og lønnsomhet for alle involverte – fra entreprenører til byggherre. For å ivareta disse ambisjonene er planlegging viktig.  

En god fremdriftsplanlegging bidrar til å redusere usikkerhet, variasjon og omarbeid, og sikrer en arbeidshverdag med realistiske planer. Samtidig gir denne form for prosjektstyring rom for å evaluere og justere fremdriftsplaner underveis.  

Skal gi forutsigbarhet for prosjekt og entreprenør  

Advansia bistår kunder med å sikre en best mulig fremdriftsstyring i prosjekter. Dette innebærer blant annet at vi etablerer gode fremdriftsplaner og prosesser basert på LEAN. Vårt mål er at planene skal utformes på en slik måte at de gir mest mulig forutsigbarhet. 

Vi sikrer også at fremdriftsplaner er utformet slik at de riktige beslutningene fattes ved fremdriftsutfordringer.  

Involvert i oppfølging og koordinering av fremdrift  

Når Advansia etablerer fremdriftsplaner for sine kunder inkluderer de følgende: 

  • Hovedfremdriftsplaner 
  • Styringsplaner/koordineringsplaner, f.eks LEAN taktplan
  • Visuelle etappeplaner
  • Prosjekteringsplaner 
  • 4d modellering (plan knyttet opp mot BIM kan være et veldig godt verktøy for å være trygg på at fremdriftsplanen er gjennomførbar og komplett)
  • Tidspunkt for påvirkning på interessenter (f.eks naboer, kommunen, ifm trafikkavvikling, flytting/etablering av byggeareal osv) 

Vi er også aktivt involvert i oppfølgingen og koordineringen av fremdriften i prosjekter, og avholder fremdriftsmøter, forberedende prosesser før oppstart av produksjon og kontrollområdeforum. Utover dette bistår vi med å lage statusrapporter og månedsrapporter, som sikrer at den utarbeidede fremdriftsplanen følges, og eventuelt justeres ved behov.   

Kontakt:
Hans Hagby
Områdedirektør
+47 90 75 61 35

Les mer om

Hans Hagby

Vibeke Skaiaa
Områdedirektør
+47 90 57 06 57

Les mer om

Vibeke Skaiaa

Bjørn Einar Aga
Områdedirektør og PMO
+47 92 29 95 72

Les mer om

Bjørn Einar Aga

Les mer: