Industrirådgivning 

Våre tjenester innen 
Industrirådgivning 
Det grønne skiftet setter nye, krevende og konkurransedrivende rammer for dagens industrisektor. Norsk industri ligger imidlertid helt i forkant av den bærekraftige utviklingen, og er en aktiv pådriver for realisering av ny teknologi og nye prosesser. Dette gir store muligheter for norske selskaper.

Kraftpriser, nye regulatoriske krav, markedshensyn, tilgang på relevant kompetanse og kapasitet i leverandørmarkeder er bare noen eksempler på et stadig endret sett med innsatsfaktorer som norsk industri må forholde seg til. Dette bidrar til et økende antall industriinvesteringer, og at industriprosjekter stadig blir mer komplekse og utfordrende. Ikke minst på grunn av at tid til ferdigstillelse og start på gevinstrealisering må skje raskt.  

Analyse og gjennomføring av industriprosjekter   

Advansia hjelper kunder med å formulere, spesifisere, vurdere, evaluere og gjennomføre nyetableringer/ modifikasjoner for å øke kapasitet, fleksibilitet og effektivitet. Vi leverer prosjektkapasitet til blant annet utredninger, utvikling av prosjekter. Hos oss finner du team som støtter eller driver prosjektledelse, prosjektadministrasjon og prosjekteringsledelse for å sikre at prosjekter leverer på forventninger og krav. 

Sammen med kunden setter vi opp, og drifter en tilpasset interimsledelse for analyse og gjennomføring av større industriprosjekter. Et team fra oss skal være med på å skape merverdi for kundene. Vi tilbyr handlekraftige rådgivere og prosjektledelse med høy kompetanse og bred erfaring. Å utvikle gode relasjoner som skaper tillit er sentralt i hvordan vi jobber.  

En helhetlig samarbeidspartner  

Advansia er en helhetlig samarbeidspartner innen både prosjektrådgivning og prosjektledelse. Vi leverer tjenester til industriaktører innen prosessindustri, produksjon, næringsmidler, farmasi, CO2 fangst, avfall/biogass, nukleært og vannrenseanlegg.  

Vi er opptatt av å utvikle industriløsningene sammen med våre kunder – ikke for. Vi kobler kompetanse fra kundens organisasjon, med vår egen prosjekt kunnskap og erfaring. Derfra utvikler vi sammen gode løsninger som skaper merverdi for kunden.   

Erfaring fra en rekke investeringsprosjekter  

Vårt industri- og bærekraftsteam består av senior personell med omfattende erfaring fra store og små investeringsprosjekter i norsk og internasjonal industri.  

Innen industrirådgivning bistår vi blant annet med:  

  • Bedriftsrådgiving på tidligfase prosjekt, produksjon og logistikk.  
  • Effektivisering, ombygging og nybygg. 
  • Prosjekt og Byggeledelse på et spekter av Industri, VA og Miljøprosjekter.  
  • Kundestøtte ved etablering av prosjektteam for alle faser.  
  • Helhetlig prosjektledelse for både produksjonsutstyr/prosess og byggkontrakter. 
  • Miljøledelse og grunnvurdering. Rådgiving og prosjektdefinering og ledelse for kunder. 

I tillegg kan vi koble på Advansias andre kompetanser og tjenester ved behov.

Her kan du se alle tjenester som AFRY familien leverer.

Kontakt:
Hans Hagby
Områdedirektør
+47 90 75 61 35

Les mer om

Hans Hagby

Kjetil Flaatedal
Seksjonsleder Industri
+47 41 50 29 37

Les mer om

Kjetil Flaatedal

Les mer: