Anskaffelse og juridiske tjenester

Våre tjenester innen 
Anskaffelse og juridiske tjenester
Det stilles stadig nye og strengere krav til virksomheter med tanke på ansvarlig forretningsførsel.

Kravstillere kan være alt fra lovgivere, investorer, långivere og andre eksterne interessenter. Dette gjør det både nødvendig og hensiktsmessig å ha tilgang på juridisk spisskompetanse som en del av rådgivningen. Advansias seksjon for Anskaffelse og juridiske tjenester sikrer at virksomheter får en ansvarlig forretningsutvikling- og drift.  

Våre juridiske tjenester komplementerer i stor grad Advansias kunnskap og kompetanse innen prosjekt- og byggeledelse. Dette gjør at vi kan tilby en helhetlig rådgivning til våre kunder.  

Advansia tilbyr juridisk og strategisk rådgivning innen anskaffelser, kontrakter, bærekraft og ansvarlig forretningsførsel. Vi bistår i alle faser av prosjekter – helt fra planleggingsfasen, til ferdigstillelse. Den strategiske rådgivning inkluderer også hjelp med organisasjonsutvikling og optimalisering av virksomheten.  

Legger til rette for en ansvarlig forretningsførsel  

Vi ønsker å legge til rette for en ansvarlig forretningsførsel hos våre kunder. Dette bidrar til at virksomheter overholder krav om eksempelvis etikk og anti-korrupsjon, sanksjoner, anstendige arbeidsvilkår og ansvarlig oppfølging av leverandørkjede. På denne måten er vi en pådriver for å utvikle industri, bygg- og anleggsbransjen i en mer bærekraftig retning.  

Strategisk og operativ erfaring  

Advansia er en pålitelig og verdiskapende rådgiver i alle faser av en anskaffelse, fra utarbeidelse av strategi, til oppfølging av inngåtte kontrakter. Våre medarbeidere har både strategisk og operativ erfaring fra en rekke forskjellige type prosjekter.  

Kontakt:
Åshild Eikenes Sjøli
Seksjonsleder anskaffelser og juridiske tjenester.
+47 41 90 99 39

Les mer om

Åshild Eikenes Sjøli

Åsne Melhuus
Gruppeleder Kontraktstrategisk rådgivning
+47 95 11 13 07

Les mer om

Åsne Melhuus

Øyvind Vavik
Gruppeleder Merkantil rådgivning
+47 98 04 89 63

Les mer om

Øyvind Vavik

Les mer: