Kontraktstrategisk rådgivning

Våre tjenester innen 
Kontraktstrategisk rådgivning
Veletablerte strategier og prosesser, og god organisering er en forutsetning for at virksomheter jobber effektivt og riktig. Det kan imidlertid være krevende å ha et strategisk fokus når virksomhetens tid og ressurser er en knapphet

Vår erfaring med kontrakt- og strategiutarbeidelse viser at gode strategier, og riktige kontrakter og prosesser bidrar til:  

  • Mindre forsinkelser 
  • Reduserte kostnader 
  • Mindre risiko for omdømmetap 
  • Rett leveranse 
  • Mindre prosjektrisiko 
  • God styring og kontroll på virksomheten 

I Advansia hjelper vi kunder med både kontraktsrådgivning og kontraktsoppfølging:  

Strategisk rådgivning og bistand 

Vi bistår offentlige virksomheter med å styrke deres anskaffelsesfunksjon. Advansia hjelper med å bygge opp deres egen anskaffelsesorganisasjon, med fokus på kategoristyring, prosessbeskrivelser og gevinstrealisering. Å sikre en bedre styring og kontroll av anskaffelser legger også til rette for å hente ut økonomiske gevinster i organisasjonen eller i prosjektet.  

. Vi bistår også med utarbeidelsen av malverk, prosessbeskrivelser og styringsverktøy.   

Kontraktsrådgivning 

Advansia bistår med utarbeidelsen av kontraktsstrategier som sikrer investeringsbeslutning, måloppnåelse og tydelige styringsverktøy. Vi er godt kjent med de mest brukte mekanismene for partssamarbeid i entrepriser og prosjekter, som sikrer riktig sammensetningen av team, i forhold til kompetanse og erfaring.  

I tillegg dekker vår rådgivning utformingen av kontrakter. Vi bistår kunder med valg av riktige kontraktsmodeller, standarder og markedspriser. Dette er avgjørende for å sikre gode resultater uten tvister.  

Kontraktsoppfølgning 

Det å være en aktiv kontraktspart er avgjørende for å realisere kontraktens verdi og potensial. Denne oppfølgingsfasen er viktig da den er et utgangspunkt for læring for fremtidige prosjekter eller til inspirasjon for andre deler av virksomheten. I vår rådgivning bistår vi virksomheter med å etablere gode verktøy for samhandling, som kan brukes over tid. Samtidig er vi med på å finne løsninger der det har oppstått utfordringer i samarbeidet mellom kontraktspartnerne. 

Les mer og last ned pdf

Kontakt

Åsne Melhuus
Gruppeleder Kontraktstrategisk rådgivning
+47 95 11 13 07

Les mer om

Åsne Melhuus

Prosjekter -

Kontraktstrategisk rådgivning
Les mer: