Åshild Eikenes Sjøli

Seksjonsleder anskaffelser og juridiske tjenester.

Lang erfaring innen prosjektledelse- og utvikling, og har jobbet som daglig leder i flere konsulentvirksomheter. Hun har anskaffelsesfaglig ekspertise på strategisk og operativt nivå, avtalestyring, prosjektutvikling av komplekse bygg og anleggsprosjekter og organisasjonsutvikling og endringsledelse. Hun har spesialisert seg særlig på samspillsprosjekter og finne gode samhandlingsmekanismer mellom det offentlige og private.  

Omfattende kompetanse og erfaring med program for å sikre styring og kontroll, risikostyring, kostnadsreduksjon og optimalisering. Utviklet nye gjennomføringsmodeller og kontraktsmodeller i en rekke nyskapende prosjekter. Hun arbeider tett sammen med både offentlige og private aktører i deres arbeid for å sikre prosjektmål og resultatmål for virksomhetene.  

Prince 2 sertifisert og BVP B+ sertifisert. Trent i Lean-metodikk. 

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Åshild Eikenes Sjøli