Åshild Eikenes Sjøli

Seksjonsleder anskaffelser og juridiske tjenester.

Åshild har lang erfaring innen prosjektledelse- og utvikling, og har jobbet som daglig leder i flere konsulentvirksomheter. Hun har anskaffelsesfaglig ekspertise på strategisk og operativt nivå, avtalestyring, prosjektutvikling av komplekse bygg og anleggsprosjekter og organisasjonsutvikling og endringsledelse. Hun har spesialisert seg særlig på samspillsprosjekter og finne gode samhandlingsmekanismer mellom det offentlige og private.  

Åshild har omfattende kompetanse og erfaring med program for å sikre styring og kontroll, risikostyring, kostnadsreduksjon og optimalisering. Hun har utviklet nye gjennomføringsmodeller og kontraktsmodeller i en rekke nyskapende prosjekter.

Åshild er opptatt av å arbeide tett sammen med sine kunder for å sikre prosjektmål og resultatmål for virksomhetene. Hun er Prince 2 sertifisert og BVP B+ sertifisert, samt trent i Lean-metodikk.

Ta kontakt med Åshild for:
- Anskaffelser og juridiske tjenester
- Merkantil rådgivning
- Kontrastrategisk rådgivning
- Compliance, ansvarlig forretningsførsel

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Åshild Eikenes Sjøli