Sikkerhetsrådgivning

Våre tjenester innen 
Sikkerhetsrådgivning
Advansia leverer alt innen sikkerhets – og beredskapsrådgiving

Bli kjent med oss og hør på vår sikkerhetspodcast!

Seksjon sikkerhetsrådgivning har et unikt team, og består av en tverrfaglig gruppe spesialrådgivere med lang og bred erfaring fra det offentlige og fra næringslivet.


Seksjonens samlede kompetanse dekker alle fagområder innen sikkerhet og beredskap, og vi er en totalleverandør innen sikkerhets- og beredskapsrådgivning.
Vårt team består av medarbeidere med høyere utdanning og lang erfaring innen fagfeltene forebyggende sikkerhet, teknologi og juss, sikkerhet og beredskap, krisekommunikasjon og krisehåndtering.

Vi dekker fagfeltene prosjektledelse, hele spekteret av risikoanalyser ogvurderinger, beredskap- og hendelseshåndtering, beredskapsøvelser i forskjellige varianter, CIM implementering, sikkerhetsledelse og styring, fysisk og elektronisk sikring, cybersikkerhet, revisjoner og granskninger, reisesikkerhet, sikkerhet ved etablering av virksomhet i inn- og utland, kriminalitetsforebyggende tiltak gjennom fysiske og elektroniske system og omgivelser, trygge byrom, sikring av folksomme steder og bygninger.

Advansia har som overordnet mål å tilføre oppdragsgivere og kunder en merverdi gjennom en helhetlig sikkerhetsfaglig tilnærming. Den samlede sikkerhets- og beredskapskompetansen, kombinert med forankring i byggeledelse, rådgiving og prosjektgjennomføring, gir Advansia særdeles godt grunnlag for å utvikle og implementere tilpassede sikringstiltak i prosjekter uten at det går på bekostning av estetikk, funksjonalitet, kostnad eller framdrift.

Vi har et stort fagmiljø som samarbeider tett med Advansia og AFRY'skollegaer, og samarbeidspartnere på tvers av fag og landegrenser.

Et viktig satsningsområde, er å implementere sikkerhet, beredskap og sikring mest mulig inn i virksomheters ordinære drift, i henhold til lovpålagte krav. 

Våre rådgivere er etterspurte i utarbeidelse av nasjonale og internasjonale standarder, og har blant annet vært viktige bidragsytere i NS 5830-serien.  

Vi har partneravtale med F24, og er rådgivere for CIM. Vi har også CPTED-sertifiserte rådgivere (bruk av fysisk integrasjon og design som kriminalitetsforebyggende tiltak).

Setter preg på samfunnssikkerheten

Advansia jobber blant annet med hele bredden av landbaserte bygge- og infrastrukturprosjekter, fra lokale by- og anleggsprosjekter til formålsbygg som Politiets nasjonale beredskapssenter, nye Oslo lufthavn og nytt regjeringskvartal. Advansia er en av landets største leverandører av byggherrerådgivning, prosjektledelse og prosjektadministrative tjenester innen eiendom, bygg og anlegg. Med forankring i prosjekt - og byggeledelse, har firmaet gjennom mange prosjekter for kunder med spesielle sikringsbehov bygget opp en svært solid kompetanse innen sikring av verdier mot utilsiktede og tilsiktede uønskede handlinger og hendelser.

Kontakt:
Espen Scavenius
Gruppeleder beredskap og krisehåndtering
+47 41 26 58 04

Les mer om

Espen Scavenius

Jack Fischer Eriksen
Seksjonsleder sikkerhetsrådgivning
+47 48 08 81 36

Les mer om

Jack Fischer Eriksen

Eli Westad Garmann
Gruppeleder cyber
+47 40 63 91 94

Les mer om

Eli Westad Garmann

Audun Vestli
Fagleder
+47 48 89 73 10

Les mer om

Audun Vestli

Arne Christian Haugstøyl
Gruppeleder Analyse og sikring
+47 94 51 56 59

Les mer om

Arne Christian Haugstøyl

Les mer: