Beredskap og hendelseshåndtering

En god beredskap med godt innarbeidet planverk og øvet personell kan redusere tap og en tidligere gjenopprettelse av normaltilstand. Advansia har kompetanse til å støtte din virksomhet i å etablere eller videreutvikle beredskap. 

Vi bistår med:

- Beredskapsanalyser
- Utvikling av beredskapsplaner
- Design av krisehåndteringsorganisasjon
- Krisekommunikasjon og mediahåndtering
- Opplæring, trening og øvelser
- Øvelser

Advansias spesialister har lang og omfattende erfaring med rådgivning og utførelse for risikoeksponert næringsliv og institusjoner samfunnet er avhengige av.

Kontakt

Espen Scavenius
Gruppeleder beredskap og krisehåndtering
+47 41 26 58 04

Les mer om

Espen Scavenius

Anders Grytdal
Gruppekoordinator Beredskap/sikkerhetsrådgiver
+47 92 69 85 59

Les mer om

Anders Grytdal

Prosjekter -

Beredskap og hendelseshåndtering