Beredskap, hendelseshåndtering og trening

En god beredskap med godt innarbeidet planverk og øvet personell kan redusere tap og en tidligere gjenopprettelse av normaltilstand. Advansia har kompetanse til å støtte din virksomhet i å etablere eller videreutvikle beredskap. 

Vi bistår med:

- Beredskapsanalyser
- Utvikling av beredskapsplaner
- Design av krisehåndteringsorganisasjon
- Krisekommunikasjon og mediahåndtering
- Opplæring, trening og øvelser
- Øvelser

Advansias spesialister har lang og omfattende erfaring med rådgivning og utførelse for risikoeksponert næringsliv og institusjoner samfunnet er avhengige av.

Kontakt

Prosjekter -

Beredskap, hendelseshåndtering og trening