Beredskap og hendelseshåndtering

Våre tjenester innen 
Beredskap og hendelseshåndtering

En god beredskap med godt innarbeidet planverk og øvet personell kan redusere tap og sørge for en tidligere gjenopprettelse av normaltilstand. Advansia har kompetanse til å støtte din virksomhet i å etablere eller videreutvikle beredskap. 

Vi bistår med:

- Beredskapsanalyser
- Utvikling av beredskapsplaner
- Design av krisehåndteringsorganisasjon
- Krisekommunikasjon og mediahåndtering
- Opplæring, trening og øvelser
- Øvelser

Advansias spesialister har lang og omfattende erfaring med rådgivning og utførelse for risikoeksponert næringsliv og institusjoner samfunnet er avhengige av.

Kontakt

Espen Scavenius
Gruppeleder beredskap og krisehåndtering
+47 41 26 58 04

Les mer om

Espen Scavenius

Anders Grytdal
Gruppekoordinator Beredskap/sikkerhetsrådgiver
+47 92 69 85 59

Les mer om

Anders Grytdal

Prosjekter -

Beredskap og hendelseshåndtering
Les mer: