Energisparekontrakter (EPC) og Entreprise

Våre tjenester innen 
Energisparekontrakter (EPC) og Entreprise
Garantert lønnsomhet med energisparekontrakt fra Advansia

Med en energisparekontrakt (EPC-kontrakt) med Advansia kan en byggherre redusere sine energikostnader med 30-50%. I tillegg til økonomisk lønnsomhet vil en slik modell resultere i betydelige miljømessige gevinster Som vil bidra til at Norges klimaforpliktelser innen byggenæringen innfris. 

Energisparekontraktens (EPC) ide er at man for en definert bygningsmasse garanterer for en energi- og effektbesparelse under forutsetning av at det gjennomføres fysiske tiltak i bygningsmassen, innenfor en gitt investeringsramme. 

Modellen sikrer at byggherre tar tak i de lønnsomme og hensiktsmessige tiltakene for å få ned energikostnadene. Områdene for tiltak er typisk varmepumper, innen ventilasjon og generell automatikk, i tillegg til bygningsmessige forbedringer. Det lages detaljerte analyser i forkant av gjennomføring av tiltakene. 

Dette organiseres og gjennomføres av én aktør som også garanterer for besparelsene i etterkant. 

I Norge er energisparekontrakter (EPC) flittig i bruk av kommuner. Bransjen har fått utarbeidet en Norsk Standard (NS 6430 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing) for EPC. 

Modellen er mest vanlig hos kommuner men energisparekontrakter fungerer like bra for private eiendomsmasser. Kombinasjonen mellom lønnsomhet og miljømessige gevinster er tiltalende. 

Kontakt:
Torfinn Lysfjord
Seksjonsleder Energi
+47 90 53 65 09

Les mer om

Torfinn Lysfjord

Hans Hagby
Områdedirektør
+47 90 75 61 35

Les mer om

Hans Hagby

Les mer: