Byggeledelse

Våre tjenester innen 
Byggeledelse
Forutsigbar og kvalitetssikret gjennomføring av bygg- og anleggsarbeid

Visste du at god byggeledelse anses som en av de viktigste forutsetningene for å lykkes med et byggeprosjekt? Byggeledelse kan beskrives som selve grunnmuren i et byggeprosjekt fordi det bidrar til at byggearbeidet gjennomføres i henhold til fastsatt kontrakt og andre bestemmelser i norsk lov.  

Som byggleder er vi byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen, og den nærmeste samarbeidspartneren for entreprenørene. Vårt mål er å ivareta byggherrens plikter og interesser.  

Byggeledelse er en prosess 

Tradisjonelt brukes gjerne byggeledelse som betegnelsen for ansvaret med å lede byggearbeidene på en byggeplass. En annen betegnelse på dette arbeidet er prosessledelse. I prosesslederrollen er vi både en tilrettelegger, koordinator og oppfyller av medvirkningsplikten mellom de forskjellige underleverandørene. For å sikre effektive tjenester har vi også digitalisert alle våre aktiviteter og prosesser, gjennom å blant annet anvende Dalux Field som verktøy. Dette sikrer en digitalisert byggeplass.  

Kompetanse og tillit 

I Advansia løser vi prosjekter i team, bestående av medarbeidere med solid fagkunnskap og realkompetanse, som lever med høy kvalitet og integritet. Våre medarbeidere har både høyere utdanning og fagutdanning, med byggeplasserfaring, produksjonserfaring, og prosjekteringserfaring, med særlig fokus på tekniske fag.  

I byggeledelsens arbeid inngår blant annet: 

 • Sikring av byggherrens medvirkningsplikt i kontraktsforholdene 
 • Endrings- og økonomistyring 
 • Planlegging og styring av framdrift 
 • Sikring og kontroll av levert kvalitet 
 • Miljøoppfølging
 • Risikostyring 
 • Grensesnittskoordinering 
 • Dokumentkontroll 
 • Arkiv, informasjonsflyt og rapportering 
 • Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
 • Idriftsettelse og testing av tekniske anlegg, prosesser og funksjoner. 

Byggeledelsens omfang og oppgavedeling med entreprenørene avhenger av valgt entrepriseform. Vi har et gjennomarbeidet kvalitetssystem med standardiserte arbeidsmetoder. Dette tilpasses for det enkelte prosjekt. 

Kontakt:
Vibeke Skaiaa
Områdedirektør
+47 90 57 06 57

Les mer om

Vibeke Skaiaa

Hans Hagby
Områdedirektør
+47 90 75 61 35

Les mer om

Hans Hagby

Bjørn Einar Aga
Områdedirektør og PMO
+47 92 29 95 72

Les mer om

Bjørn Einar Aga

Les mer: