Kalkulasjon og usikkerhetsanalyse

Våre tjenester innen 
Kalkulasjon og usikkerhetsanalyse
Vi leser stadig om kostnadsoverskridelser i prosjekter, og da særlig offentlig finansierte prosjekter. Dårlig kalkyleunderlag, for få usikkerhetsanalyser og for dårlig styring av usikkerheter kan være noen av årsakene til slike overskridelser.  

I Advansia mener vi at både presise kalkyler, og god forståelse og styring av usikkerheter er viktig for vellykkede eiendoms- og byggeprosjekter.

Kalkyler tilpasset det enkelte prosjektet 

Advansia har lang erfaring med både kalkulasjon og gjennomføringen av usikkerhetsanalyser.  

Vi leverer kalkyler for en rekke forskjellige type prosjekter, som både kan være på overordnet eller detaljert nivå, i alle faser. Vår kalkulasjonsavdeling består av erfarne kalkulatører og innkjøpere med lang erfaring i gjennomføring og ledelse av kalkulasjon, samt unge og lærevillige ressurser.  

Understøtter aktiv styring av usikkerheter   

Vi har også opparbeidet oss en betydelig kompetanse på usikkerhetsanalyser gjennom mange år. Våre medarbeidere har god erfaring med både prosjekt- og analysearbeid.  

En usikkerhetsanalyse er en viktig beslutningsstøtte i et prosjekt, som gir bedre grunnlag for beslutninger som skal fattes. Denne type analyse understøtter også en aktiv styring av usikkerhet ved å foreslå tiltak for å redusere risiko og utnytte muligheter. Dette bidrar til at man får en indikasjon på om et prosjekt holder seg innenfor tids- og kostnadsrammen som er satt.  

Kontakt:
Hans Hagby
Områdedirektør
+47 90 75 61 35

Les mer om

Hans Hagby

Eirik Fjellheim
Seksjonsleder
+47 95 74 21 52

Les mer om

Eirik Fjellheim

Les mer: