Eirik Fjellheim

Seksjonsleder

Eirik er utdannet sivilingeniør innen Bygg og Miljøteknikk. Han har erfaring som rådgivende ingeniør bygg (RIB) og har tidligere jobbet med prosjektutvikling og kalkulasjons- og innkjøpsledelse i entreprenørbransjen, samt prosjektering av offshorekonstruksjoner. Fra sin tid i entreprenørbransjen har han sett og erfart viktigheten av kostnadsstyrt prosjektering og tidlig fokus på kostnads- og usikkerhetsdrivere for å få gjennomførbare prosjekter.

Eirik er opptatt av å ha gode kalkyler til grunn i alle faser av et byggeprosjekt. Han har bred erfaring innen utvikling og kalkulasjon av undervisnings-, omsorgs-, industri- og boligbygg. Han har også erfaring med ulike miljøambisjoner som BREEAM, FutureBuilt, Plusshus og Passivhus. I tillegg har han jobbet mye i utviklings-/konseptfaser sammen med byggherre, arkitekter og rådgivende ingeniører.

Ta kontakt med Eirik for:
- Kalkulasjon
- Usikkerhetsanalyser

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Eirik Fjellheim