Prosjektledelse

Våre tjenester innen 
Prosjektledelse
For oss i Advansia er det grunnleggende at prosjektene vi leverer bidrar til en bærekraftig utvikling. Det betyr miljøvennlige tekniske løsninger og livsløpstankegang som bidrar til reduserte klimagassutslipp. 

Advansia har lang og bred erfaring som prosjektledere for både bygg-, infrastruktur- og industriprosjekter for offentlige og private utbyggere. 

Vi utfører prosjektledelse i alle faser – organisering, utvikling, bygging og ferdigstillelse. Dette utføres i et tett og godt samarbeid med alle aktører, både prosjekteier, brukere, driftsorganisasjon, rådgivere, entreprenører og leverandører. 

I tillegg til prosjektledelse kan vi levere tjenester som prosjekteringsledelse, plan, regulering, prosjektutvikling, offentlige søknader, anskaffelse-/kontraktsledelse, KS-ledelse, risikostyring, fremdriftsplanlegging, byggeledelse, SHA-ledelse, økonomioppfølging, testing og ferdigstillelse. 

Nøkkelen til tilfredse oppdragsgivere ligger i å benytte våre erfarne prosjektledere som til enhver tid har fokus på kost, kvalitet, fremdrift og kontinuerlig risikostyring. God kommunikasjon med alle bidragsytere er en viktig faktor for at vi lykkes i våre prosjekter. 

Kontakt:
Hans Hagby
Områdedirektør
+47 90 75 61 35

Les mer om

Hans Hagby

Vibeke Skaiaa
Områdedirektør
+47 90 57 06 57

Les mer om

Vibeke Skaiaa

Bjørn Einar Aga
Områdedirektør og PMO
+47 92 29 95 72

Les mer om

Bjørn Einar Aga

Les mer: