Torfinn Lysfjord

Seksjonsleder energientreprenør

Torfinn er utdannet sivilingeniør, og har over 20 års operativ erfaring innen ledelse av energiprosjekter i eiendomsporteføljer og industri i Norge og utlandet, både som rådgiver og entreprenør.

Torfinns kjernekompetanse er innen energisparing og fornybar energi, som gjennom tekniske innovative og lønnsomme tiltak gir en kundeverdi i form av reduserte driftskostnader. Han har i tillegg kompetanse innen energieffektive nybygg (passiv- og lavenergibygninger) og industri.

Torfinn har ledet store og komplekse prosjekter innenfor energi- og klima, inkludert alt fra kartlegging, finansiering, gjennomføring og drift i Norge og utlandet. Internasjonalt har han jobbet med nasjonale strategier, kapasitetsbygging, teknisk prosjektering, entrepriser, energiplanlegging, klimagassregnskap, finansiering og konsekvensutredninger.

Ta kontakt med Torfinn for:
- Energisparekontrakter
- Energieffektivisering
- Klimagass
- Prosjektledelse
- Finansiering
- Entrepriser

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Torfinn Lysfjord